Trong nghĩa trang buồn

Trong sinh hoạt cộng đồng đã qua tại Nam California, Vietnamfimls Club từ Hoa Thịnh Ðốn đến, đã  tổ chức [...]

Hoàng phu Philip

Tài tử Matt Smith, người đóng vai Prince Philip trong bộ phim ‘The Crown’ mùa 1 & 2 trên Netflix, [...]

Dù bạn (tin là) có giáo dục, có tài năng, hay đáng nể đến thế nào, đến cuối cùng cách bạn đối đãi người khác sẽ nói lên tất cả. Sự chính trực là mọi thứ.

— Khuyết danh