Người phát báo

Với những người đi phát báo, Tim tôi có nhiều cảm tình thân thiết. Bởi vì chính bản thân cũng [...]

Ăn Theo

Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng [...]

Trong nghĩa trang buồn

Trong sinh hoạt cộng đồng đã qua tại Nam California, Vietnamfimls Club từ Hoa Thịnh Ðốn đến, đã  tổ chức [...]

Bắc tiến

Rời Los Angeles, chúng tôi thả theo đường 101 đi lên San Jose. Như đã nói trong bài “Cali đi [...]

Làm đánh đổ một thành kiến khó hơn làm phân hủy một nguyên tử.

— Albert Einstein

Tử tế hoặc tử vong

"Có vẻ như giáo án mấy trường cảnh sát, an ninh ở Việt Nam nghèo nàn quá, chỉ có phạt [...]