Đêm buồn tỉnh lẻ

“The Band’s Visit” là một câu chuyện bình dị về tình yêu và tình người, về nỗi cô đơn và

Kềm chế cơn giận kẻo bị nó kềm chế
Ngựa tranh cãi với Nai, bị Nai đánh cho tơi bời hoa lá. Ngựa giận lắm nhưng không biết làm cách nào để trả thù. Gặp một người đàn ông đi ngang, Ngựa năn nỉ nhờ ông ta giúp. Người đàn ông vui vẻ nhận lời. Ông ta kìm cương và nài Ngựa lại, xong đuổi theo và giết được Nai. Ngựa khoái chí, cảm ơn ông ta rối rít: “Ông thật là tài giỏi. Giờ xin ông tháo yên cương ra để tôi đi.” Người đàn ông trả lời: “Ồ không, không. Chú rất hữu dụng cho ta, làm sao ta trả tự do cho chú được!” Từ đó Ngựa thành nô lệ cho Người.

— Ngụ ngôn Aesop

Du lịch mùa Corona

“Năm trước từ ngữ mà người ta sử dụng nhiều nhất trên mạng xã hội là khẩu nghiệp. Năm nay