Văn Học

Chuyện mùa bầu cử

Cứ mùa bầu cử đến, thùng thư mọi nhà đều đầy rác: truyền đơn của những ứng cử viên “vì [...]

Lễ Tạ Ơn 2020

Thanksgiving sắp đến. Nhiều gia đình đang sửa soạn tề tựu, ăn uống. Nhưng năm nay tình hình được cho [...]

Để thắng cuộc, bạn cần cả kỹ năng và ý chí.

— Frank Tyger

“Lấy lỗ làm lời”

Từ nhỏ đến giờ, câu mà tôi nghe nhiều người dùng nhất để nói về việc kinh doanh/buôn bán của [...]