Trong nghĩa trang buồn

Trong sinh hoạt cộng đồng đã qua tại Nam California, Vietnamfimls Club từ Hoa Thịnh Ðốn đến, đã  tổ chức [...]

Chuyện chiếc ghế cũ

Chiếc ghế cũ. Một đồ vật tầm thường như thế nhưng có khi nó lại thân thiết và quý giá [...]

80 năm D Day

Ngày 6 tháng 6, 1944, quân đội Đồng Minh do Mỹ và Anh dẫn đầu đổ bộ lên bờ biển [...]

Con người có khuynh hướng thổi phồng mọi thứ – trừ khuyết điểm của chính mình.

— Khuyết Danh

Trứng ung

“Có lẽ đến giờ này, chúng ta phải có một tuyên ngôn với bà con nông dân đồng bằng sông [...]

Chick!

Tiếng Việt mình có biết bao nhiêu là chữ để chỉ mỗi một con gà. Sơ sơ một đống như: [...]

A-Z