Lề Chéo

//Lề Chéo

Crosswise View

Thạch thảo ngắt rồi, em nhớ chăng?

Khi dịch Thư gửi một nhà thơ trẻ1 của Rainer Maria Rilke đầu những năm 90, tôi không biết đã có một bản dịch tiếng Việt khác, Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi của Hoàng Thu Uyên, do An Tiêm xuất bản ở Sài [...]

2021-06-02T12:08:23-05:00June 2nd, 2021|

Rainer Maria Rilke – Thư gửi một nhà thơ trẻ (kỳ 5)

Bản dịch tiếng Việt của Phạm Thị Hoài Nhiều kỳ - kỳ 5 (hết) https://baotreonline.com/van-hoc/le-cheo/rainer-maria-rilke-thu-gui-mot-nha-tho-tre.baotre 8 Borgeby gard, Fladie, Thụy Điển, 12 tháng Tám 1904 Tôi lại muốn trò chuyện cùng ông chốc lát, ông Kappus thân mến, mặc dù những điều tôi muốn nói [...]

2021-04-20T12:35:07-05:00April 20th, 2021|

Rainer Maria Rilke – Thư gửi một nhà thơ trẻ (kỳ 4)

Bản dịch tiếng Việt của Phạm Thị Hoài Nhiều kỳ - kỳ 4 https://baotreonline.com/van-hoc/le-cheo/rainer-maria-rilke-thu-gui-mot-nha-tho-tre.baotre 6 Roma, 23 tháng Mười Hai 1903 Ông Kappus thân mến, Tôi không muốn để ông phải mong thư khi Lễ Giáng sinh đã tới, và giữa ngày lễ ông phải [...]

2021-04-05T13:08:37-05:00April 5th, 2021|

Một nét lẻ loi nghiêng lệch góc trời

Lần gặp đầu tiên, khi tôi đến thì ngọn gió Hua Tát vừa quét vài nhát mà thành trì văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa phải nghiêng ngả đã ngồi đó, nhỏ thó, nhầu nhĩ, cũ kỹ, lặng lẽ và lạc lõng khôn [...]

2021-03-31T12:24:53-05:00March 31st, 2021|

Hai giấc mộng

Lòng tự ái dân tộc đầy thịnh nộ của Trung Quốc không mới, chuyện kiểm duyệt ở Trung Quốc cũng không mới, song lần này là một tai nạn mà các nhà chức trách đại lục thực ra rất muốn lờ đi. Sau khi đã [...]

2021-03-29T16:17:38-05:00March 29th, 2021|

Rainer Maria Rilke – Thư gửi một nhà thơ trẻ (kỳ 3)

Bản dịch tiếng Việt của Phạm Thị Hoài Nhiều kỳ - kỳ 3 https://baotreonline.com/van-hoc/le-cheo/rainer-maria-rilke-thu-gui-mot-nha-tho-tre.baotre Có thể dần dần một ngày nào đó, sau này, ông bước hẳn vào câu trả lời lúc nào chẳng biết. Có thể ông có sẵn trong mình khả năng hình [...]

2021-03-23T13:00:03-05:00March 23rd, 2021|

Rainer Maria Rilke – Thư gửi một nhà thơ trẻ

Bản dịch tiếng Việt của Phạm Thị Hoài Lời dẫn Dạo đó là cuối Thu năm 1902 – tôi ngồi dưới những cây dẻ già trong khuôn viên của học viện quân sự ở Neustadt, Wien, đọc một cuốn sách. Tôi chăm chú vào đó [...]

2021-03-09T08:40:39-06:00March 9th, 2021|

1409 đồng 54 xu

Khi còn ung dung cầm quyền và tin chắc các biến động thời cuộc ở Cộng hòa Dân chủ Ðức tuy đáng lo ngại nhưng rồi sẽ lắng xuống vào tháng Năm 1989, Ðảng SED (Ðảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Ðức) có 2,260,979 [...]

2020-10-15T13:14:50-05:00October 15th, 2020|