Vùng phát hành

BÁO TRẺ HIỆN CÓ ĐẠI DIỆN & ĐANG PHÁT HÀNH TẠI CÁC THÀNH PHỐ, TIỂU BANG

TRẺ sẵn sàng chào đón sự chung tay, cộng tác của thi văn hữu khắp nơi trên Hoa Kỳ, tại Việt Nam và toàn thế giới nhằm góp phần đẩy mạnh tự do, dân chủ trong nước, xây dựng một Việt Nam văn minh, phú cường không cộng sản trong tương lai.

Texas

 • Dallas – Fort Worth
 • Houston
 • Austin/ San Antonio

East

 • Washington, DC
 • Virginia
 • Maryland
 • Massachusetts

Midwest

 • Kansas
 • Missouri
 • Oklahoma

West

 • Colorado
 • South- Louisiana
 • Mississippi
 • Alabama
 • Florida
 • North Carolina
 • South Carolina
 • Tennessee
 • Georgia