Trang kế

Hiểu lầm

Cảnh sát chận một chiếc xe lại. Viên cảnh sát đi một vòng quan sát và nói với tài xế: - Xe của anh bị