Tin mới

Tin Minnesota (28/08/2019)

Luật lái xe say rượu MINNEAPOLIS, MN -  Một nghiên cứu gần đây đã xếp hạng các tiểu bang trên

Trang kế

Chưa đạt

Một con chó vào một tiệm thịt. Ông chủ hỏi: - Mầy muốn gì đây? Con chó cào vào cửa kiếng, chỗ miếng thịt bíp-tết.