Trang kế

Bận

Buổi party cuối năm gồm có Ếch, Rết và Rắn. Sau khi uống hết 1 chai nước ngọt, Rắn nhờ Ếch đi mua thêm một [...]