Thú đi ăn lều

Trước tiên, tôi xin được giải thích ngay từ đầu để tránh hiểu lầm. Chữ “thú” đây là thích thú, [...]

Trang kế

Giống nhau

Cặp vợ chồng già nghỉ hưu, tỉa vườn, trồng hoa, tâm đầu ý hợp. Một hôm, người chồng bỗng hỏi, nếu ông chết trước thì [...]