Trang kế

Công bằng

Ông hàng xóm dẫn thằng con trai sang cự nự Tư Trọc: - Anh dạy chó làm sao để cho nó cắn vào đùi con [...]