Những điều lệ Di Trú mới sẽ xảy ra trong năm 2020

Bộ Nội An và Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ vừa loan báo những kế họach  nhằm đưa ra khá nhiều điều lệ mới về di trú trong vài tháng sắp tới. Những quy luật này sẽ áp dụng cho những du khách xin chiếu khán

2020-01-09T15:31:56-06:00Tháng Một 9th, 2020|

Ngừng thi hành luật Bảo Hiểm Y Tế đến 2021

Thống đốc California ân xá hai người Việt Nam tránh bị trục xuất Vào ngày 26 tháng11 vừa qua, ông Michael Simon, chánh án Tòa Quận Hoa Kỳ ở tiểu bang Oregon đã ban hành một án lệnh ngừng tác động hành pháp của TT

2020-01-07T10:14:24-06:00Tháng Một 4th, 2020|

Sở Di Trú đề nghị tăng lệ phí

Sở di trú lại đề nghị tăng lệ phí để đáp ứng nhu cầu hoạt động và nhiều phần sẽ bị thách thức tại tòa án Vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, Bộ Nội An đã phổ biến một thông báo đề nghị tăng

2020-01-03T13:34:22-06:00Tháng Một 3rd, 2020|

Dự luật EB-5 mới giảm thời gian chờ đợi

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 vừa qua, những giới chức hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật hiện đại hóa chương trình đầu tư EB-5 mới rất tuyệt hảo (đây là Dự Luật

2019-12-18T16:49:06-06:00Tháng Mười Hai 18th, 2019|

Di trú và vận động tranh cử

- Một quan điểm của đảng Cộng Hòa Một cựu Tổng trưởng Ngân Khố  thời Tổng thống Ronald Reagan từng nhấn mạnh về những vấn đề của di trú bất hợp pháp và nhu cầu cần có một giải pháp. Bà Bay Buchanan, cựu Tổng

2019-12-13T14:51:03-06:00Tháng Mười Hai 13th, 2019|

“Gánh Nặng Xã Hội” bị ngưng thi hành

Vào ngày 11 tháng 10, 2019 vừa qua, một số chánh án tại Hoa Kỳ đã loan báo việc ngăn chận ngày có hiệu lực quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội. Vì thế, những đương đơn xin Thẻ Xanh không cần lo lắng

2019-11-29T14:07:12-06:00Tháng Mười Một 29th, 2019|

Lịch cấp chiếu khán và chuyển diện cư trú tháng 11-2019

Chiếu khán cấp tại Việt Nam trong Tài Khóa 2018 (từ tháng Mười 2017 đến tháng Chín 2018) Sau đây là những thống kê mới nhất đã được phổ biến. Trong tài khóa 2018, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã cấp 9,670

2019-11-23T19:22:20-06:00Tháng Mười Một 23rd, 2019|

Thẩm Phán Liên Bang chận dự luật “Gánh Nặng Xã Hội”

Thường trú nhân sẽ không bị cấm cản nếu cần những dịch vụ xã hội cần thiết Trong thời gian gần đây, rất nhiều đồng hương Việt Nam đã gọi điện thoại cho các văn phòng Robert Mullins International để hỏi về cái gọi là

2019-11-16T18:40:57-06:00Tháng Mười Một 16th, 2019|