Immigration

Sự thật về tình trạng Di Dân?

Thoát nghèo, bạo lực và khủng hoảng khí hậu là những nguyên nhân của việc di dân hợp pháp và bất hợp pháp được đề cập nhiều trên báo chí, nhưng lý do chính thật sự là do nhu cầu ở các nước giàu cần có [...]

2024-02-23T11:40:02-06:00February 23rd, 2024|

Một cái nhìn khác về di dân năm 2024

Hồ sơ tồn đọng ​​sẽ tiếp tục - Cả Sở Di trú và Bộ Ngoại giao đang tiếp tục đối mặt với tồn đọng. Có rất ít hoặc không có sự cải thiện nào về thời gian duyệt xét trong năm ngoái, mặc dù có [...]

2024-02-16T13:47:38-06:00February 16th, 2024|

Kiểm tra mẫu I-94

Mẫu I-94, Hồ sơ Nhập/Xuất cảnh, được cấp dưới dạng điện tử cho những du khách được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cho phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Mẫu I-94 có chứa diện nhập cảnh mà công [...]

2024-02-10T10:33:17-06:00February 10th, 2024|

Tình hình xin chiếu khán Hoa Kỳ hiện nay

Ðại dịch COVID-19 đã khiến quá trình xin chiếu khán vào Hoa Kỳ kéo dài do hồ sơ tồn đọng. Một bài báo gần đây nói rằng tất cả những người nộp đơn xin chiếu khán B1-B2 phải chờ đợi rất lâu cho đến khi [...]

2024-02-02T09:56:54-06:00February 2nd, 2024|

Luật Di Trú (01/18/2024)

Thành phố New York có chống người di dân bất hợp pháp không? Người di dân bất hợp pháp đến thành phố New York đã trở thành mối quan tâm hàng đầu và thành phố có yêu cầu hành động của liên bang về việc [...]

2024-01-19T06:21:44-06:00January 19th, 2024|

Nhìn lại năm 2023

2023: năm của cuộc khủng hoảng di dân Chính sách di dân luôn là một vấn đề nóng bỏng trong nhiều thế hệ ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Làn sóng người đi bằng đường bộ hoặc đường biển vào năm 2023 vẫn [...]

2024-01-13T10:41:40-06:00January 13th, 2024|

Phân loại người di dân vào Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là một đất nước được thành lập và xây dựng bởi những người di dân từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả đây là nơi có nhiều người di dân hơn bất kỳ các quốc gia nào khác. Tính đến năm 2021, [...]

2023-12-15T10:51:57-06:00December 15th, 2023|

Tình Trạng Di Dân Phá Kỷ Lục

Năm 1910, Cục điều tra dân số (Census Bureau) thấy ra rằng 14.7% dân số Hoa Kỳ là người sinh ra ở nước ngoài. Đó là con số cao nhất – trước đây. Vào tháng 8 năm nay, tỷ lệ người sinh ra ở nước [...]

2023-12-09T12:34:41-06:00December 9th, 2023|
Go to Top