Immigration

Chiếu khán L-1 một ưu thế đầu tư nhanh chóng

Sau ngày Tổng Thống Biden ký ban hành luật cải tổ chương trình EB-5 và tái ủy quyền chương trình EB-5 Trung Tâm vùng đến 30/09/2027, văn phòng RMI nhận hàng chục thắc mắc về một loại đầu tư không kém phần hấp dẫn, nhưng [...]

2022-04-21T10:30:43-05:00April 21st, 2022|

Chiếu Khán EB-3 Lao Động và Có Kỹ Năng

Hoa Kỳ hiện đang tái mở cửa nền kinh tế để chuẩn bị cho cuộc sống sau đại dịch. Các công ty lớn nhỏ đang tranh giành để thuê nhân công lấp đầy chỗ trống việc làm của họ. Sẽ có sự thiếu hụt nhân [...]

2022-04-14T10:59:03-05:00April 14th, 2022|

Tổng Thống Biden đã ký ban hành luật EB-5 mới

Ngày 15 tháng 3, 2022 sau khi Lưỡng viện Quốc Hội thông qua luật chi tiêu bao gồm ngân sách Omnibus, Tổng thống Biden đã ký ban hành luật cải tổ dài hạn chương trình EB-5 và tái ủy quyền chương trình Trung tâm vùng [...]

2022-04-07T13:34:42-05:00April 7th, 2022|

Chiếu khán lao động EB-3: có hay không có kỹ năng

Ngày 15 tháng 3, 2022 Tổng Thống Biden đã ký ban hành luật chi tiêu, cho phép cải tổ chương trình EB-5 và tái ủy quyền chương trình EB-5 trung tâm vùng đến 30/9/2027. Các nhà đầu tư Việt Nam hân hoan chào đón một [...]

2022-03-31T12:44:40-05:00March 31st, 2022|

EB-5 Trung tâm vùng có thể bao gồm trong gói Omnibus?

Sở Di Trú Hoa Kỳ đã có hành động đe dọa là sẽ bắt đầu từ chối đơn I-526 nếu Quốc hội không tái ủy quyền  chương trình EB-5 Trung tâm vùng vào ngày 11 tháng 3, 2022 tới đây. Ðiều này nghe có vẻ bất [...]

2022-03-17T12:39:01-05:00March 17th, 2022|
Go to Top