Immigration

Tin vui cho đương đơn loại chiếu khán H và L

Miễn đóng dấu nhập cảnh vào passport Ngày 20 tháng 2 năm 2023 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ sẽ thiết lập một chương trình thí điểm cho phép một số người có chiếu khán không định cư được gia hạn chiếu khán [...]

2023-03-23T14:56:12-05:00March 23rd, 2023|

Di dân dựa trên việc làm: Diện ưu tiên thứ hai EB-2

Bạn có thể đủ điều kiện để được cấp chiếu khán diện ưu tiên thứ hai dựa trên việc làm nếu bạn là thành viên của các ngành nghề có bằng cấp cao hoặc tương đương, hoặc là một người có khả năng vượt trội. [...]

2023-03-17T13:00:24-05:00March 17th, 2023|

Cơ hội bảo lãnh đồng bào tị nạn Việt Nam

Kính thưa quý vị Lãnh Ðạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Kính thưa quý Chủ Tịch Cộng Ðồng, Cơ Quan, Ðoàn Thể, Kính thưa quý vị Doanh Gia, Chủ Nhân các Hãng, Xưởng hay Cơ Sở Thương Mại, Kính thưa quý vị Ðồng Hương, Hơn [...]

2023-03-16T14:23:58-05:00March 16th, 2023|

Duy trì tình trạng thường trú hợp lệ tại Hoa Kỳ

Sở di trú Hoa Kỳ đã phát hành một tập cẩm nang bằng tiếng Việt hướng dẫn cho người di dân mới đến Hoa Kỳ.  Nhận thấy có nhiều thông tin hữu ích cho người Việt mới định cư, bao gồm những thường trú nhân [...]

2023-03-04T12:55:32-06:00March 4th, 2023|

Phó Tổng thống Kamala Harris và Vấn Đề Di Dân

Tòa Bạch Ốc gần đây cho biết họ không thể mô tả những gì Phó Tổng thống Kamala Harris đang làm để giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của việc di cư ồ ạt đến biên giới phía Nam. Ðây được cho là một trong [...]

2023-02-03T14:38:44-06:00February 3rd, 2023|
Go to Top