Di Trú

Immigration

Di trú cho sinh viên du học

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020 vừa qua, bà Loretta C. Biggs, Chánh án quận (North Carolina) của Hoa Kỳ, đã ngăn chận một văn thư hạn chế của Sở di trú Hoa Kỳ có thể ngăn cấm nhiều sinh viên quốc tế không

2020-03-13T15:30:38-05:0013 Tháng Ba, 2020|

Đơn I-539 mới thay đổi ra sao?

Kể từ ngày 24 tháng Hai năm 2020, những du khách ngoại quốc, sinh viên ngoại quốc và công nhân ngoại quốc tại Hoa Kỳ muốn gia hạn hoặc thay đổi diện chiếu khán (visa) phi di dân sẽ phải trả lời những câu hỏi

2020-03-06T11:44:04-05:006 Tháng Ba, 2020|

Cập nhật quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội

Những di dân hợp pháp tại Hoa Kỳ nếu nhận những phúc lợi xã hội bằng tiền mặt có thể gặp khó khăn  sau ngày 24 tháng Hai năm 2020, khi quy luật sau cùng về gánh nặng xã hội của Bộ Nội An có

2020-02-29T13:27:08-05:0029 Tháng Hai, 2020|

Thi hành Luật Gánh Nặng Xã Hội ngày 24/2/2020

Ngày 27 tháng Giêng năm 2020 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội của Sở di trú. Quy luật mới này sẽ làm những đương đơn không thể xin thẻ xanh

2020-02-26T15:16:59-05:0026 Tháng Hai, 2020|

Một số chiếu khán phi di dân sẽ thay đổi trong năm 2020

Vào cuối năm 2020, Tòa Bạch Ốc hy vọng sẽ đưa ra nhiều sự thay đổi một số luật di trú. Sau đây là một vài sự thay đổi đã được đề nghị và có thể có hiệu lực trong năm nay. Hiện tại, các

2020-02-22T13:45:36-05:0022 Tháng Hai, 2020|

Ứng cử viên tổng thống hứa gì về Di Trú năm 2020?

Vào ngày 10 tháng Giêng năm 2020 vừa qua, Thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas đã trở thành vị thống đốc đầu tiên của Hoa Kỳ từ chối nhận người tỵ nạn. Việc này xảy ra sau khi một lệnh hành pháp của

2020-02-15T16:21:09-05:0015 Tháng Hai, 2020|

Những sự kiện di trú trong năm 2020 và thập niên tới

Những sự kiện Di Trú Hợp Pháp Trong Năm 2020 và 10 năm tới: 2019 là một năm với nhiều lệnh hạn chế di dân đến từ Tòa Bạch Ốc. Năm 2020 có thể tương tự hơn. Lệ phí của Sở di trú sẽ tăng:

2020-02-14T15:21:56-05:0014 Tháng Hai, 2020|

Chính sách di trú bảo thủ còn hợp thời không?

Theo một thống kê gần đây, dân Mỹ quan tâm và lo lắng về di trú hơn bất cứ vấn đề nào khác; cũng là vấn đề mà quốc hội phải giải quyết. Biên giới của chúng ta bị tràn ngập và dân chúng biết

2020-02-01T15:21:28-05:001 Tháng Hai, 2020|

Những điều di trú nên và không nên lo…

Một số những lệnh hành pháp của TT. Trump từng làm cho người ta lo âu bị các chánh án liên bang chận lại. Nếu những vụ kiện này được đưa lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào mùa Thu năm 2020 thì sẽ

2020-01-29T12:40:18-05:0029 Tháng Một, 2020|