Di Trú

Immigration

Chương trình Đầu Tư EB-5 sẽ thay đổi ra sao?

Sau đây là những câu hỏi thường gặp về những thay đổi của chương trình đầu tư EB-5 sau khi Quốc Hội đình hoãn gia hạn ngày 30 tháng 6, 2021. Chương trình eb-5 có gì thay đổi vào tháng 6 năm 2021? Ðầu tiên, [...]

2021-07-28T11:21:06-05:00July 28th, 2021|

TT Biden hủy bỏ 3 lệnh Chống Di Dân

Tổng Thống Joe Biden đã cố gắng đảo ngược phần lớn chính sách chống di dân của hành pháp trước đây. Ðầu năm 2021, ông Biden đã hủy bỏ quy luật mới về “gánh nặng xã hội” của giới hành pháp trước đây. Quy luật [...]

2021-06-17T12:18:48-05:00June 17th, 2021|

Đạo Luật Liêm Chính EB-5 2021

Liêm Chính có nghĩa là trung thực và đáng tin cậy, và đó là trọng tâm của Ðạo Luật Liêm Chính sẽ kéo dài Chương trình Trung tâm Vùng trong 5 năm. Ðạo luật là tác phẩm của Thượng nghị sĩ Leahy và Grassley. Trở [...]

2021-06-09T12:15:21-05:00June 9th, 2021|

Khi nào giải quyết hết 500 ngàn hồ sơ tồn đọng

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gần đây cho biết đại dịch tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ tại các tòa lãnh sự trên toàn thế giới. Và ngay cả khi các tòa lãnh sự có thể sớm tiếp tục các dịch [...]

2021-06-03T12:39:32-05:00June 3rd, 2021|

Công bố những ưu tiên cấp Chiếu Khán Di Dân

Các Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ đã bắt đầu sử dụng phương pháp 4 cấp để giải quyết số chiếu khán (visa) di dân tồn đọng đáng kể. - Cấp Một: Ưu tiên giải quyết cấp chiếu khán nhận con nuôi quốc tế trực hệ [...]

2021-05-27T12:56:43-05:00May 27th, 2021|

Giới Chức Lãnh Đạo Di Trú hiện nay

Tổng thống Biden đã chọn cựu cảnh sát trưởng Chris Magnus để lãnh đạo cơ quan Kiểm Tra Biên Giới và Thuế Quan (CBP). Ông Magnus là người thường xuyên chỉ trích các chính sách di trú của cựu Tổng thống Trump. Ông Magnus lớn [...]

2021-05-11T11:35:51-05:00May 11th, 2021|