Immigration

Bóng ma gánh nặng xã hội

 Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú, rất hữu ích cho quý vị quan tâm đến việc bảo [...]

2023-09-22T13:23:11-05:00September 22nd, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 14 tháng 9 năm 2023

Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho [...]

2023-09-15T13:48:59-05:00September 15th, 2023|

Dự luật “đặt cọc tiền thế chân”

Nhằm mục đích ngăn chặn hàng trăm ngàn trường hợp quá hạn chiếu khán xảy ra mỗi năm. Thượng nghị sĩ Vance của Ohio đã đề xuất dự luật có tên là Ðạo luật Rời khỏi đúng hạn (The Timely Departure Act). Dự luật sẽ [...]

2023-08-24T13:27:50-05:00August 24th, 2023|

Ba lầm tưởng về di dân ở Mỹ

Hoa Kỳ luôn là một xã hội có nhiều cộng đồng người di dân. Nhưng di trú vẫn còn là một chủ đề được tranh luận và chưa được hiểu rõ. Khi các chính trị gia nói về di dân, bình luận của họ thường [...]

2023-07-27T13:13:08-05:00July 27th, 2023|

Tin vui từ Sở Di Trú – có lẽ thế

Theo luật hiện hành, nếu những đương đơn xin Điều chỉnh Tình trạng (Thẻ Xanh) đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ mà không có Giấy tái nhập cảnh tạm thời (Advance Parole), Sở Di Trú coi như đơn của họ bị từ bỏ. Kết [...]

2023-07-20T13:12:03-05:00July 20th, 2023|

Bộ Ngoại giao nỗ lực để giảm tồn đọng

Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú, rất hữu ích cho quý vị quan tâm đến việc bảo [...]

2023-07-14T10:50:26-05:00July 14th, 2023|

Năm 2023 di dân Việt Nam đứng thứ 7 ở Mỹ

Hồ sơ về di dân xuất hiện đầu tiên vào khoảng năm 1820. Vào thời điểm đó, hầu hết những người di dân là đến từ Châu Phi. Ðó là một cuộc di cư bắt buộc. Họ được bán ở Châu Phi, đưa lên tàu [...]

2023-07-06T15:01:40-05:00July 6th, 2023|

Đạo luật cải tổ di trú toàn diện DIGNIDAD là gì?

“Ðạo luật DIGNIDAD (Dignity)” thể hiện một sự nỗ lực trên diện rộng nhằm sửa đổi hệ thống di trú. Dự luật dựa trên nguyên tắc tăng cường việc thực thi biên giới, đi kèm với những thay đổi đối với hệ thống di trú [...]

2023-06-29T13:43:56-05:00June 29th, 2023|
Go to Top