Di Trú

Immigration

Gánh nặng xã hội hay “gánh nặng” cho di dân?

Trong quá khứ, nếu người bảo lãnh nộp đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864 tốt là điều duy nhất cần thiết để bảo đảm rằng người được bảo lãnh sẽ không là gánh nặng xã hội. Nhưng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 [...]

2020-05-21T15:03:48-05:00May 21st, 2020|

Thi Quốc Tịch và vấn đề vắng mặt ở Hoa Kỳ

Sở di trú USCIS vừa cập nhật những yêu cầu rõ ràng hơn về sự vắng mặt ở Hoa Kỳ của những đương đơn muốn xin nhập tịch. Sự cập nhật này quan tâm đến những lần vắng mặt hơn sáu tháng nhưng dưới một [...]

2020-05-13T16:08:11-05:00May 13th, 2020|

Di trú cho sinh viên du học

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020 vừa qua, bà Loretta C. Biggs, Chánh án quận (North Carolina) của Hoa Kỳ, đã ngăn chận một văn thư hạn chế của Sở di trú Hoa Kỳ có thể ngăn cấm nhiều sinh viên quốc tế không [...]

2020-03-13T15:30:38-05:00March 13th, 2020|

Đơn I-539 mới thay đổi ra sao?

Kể từ ngày 24 tháng Hai năm 2020, những du khách ngoại quốc, sinh viên ngoại quốc và công nhân ngoại quốc tại Hoa Kỳ muốn gia hạn hoặc thay đổi diện chiếu khán (visa) phi di dân sẽ phải trả lời những câu hỏi [...]

2020-03-06T11:44:04-06:00March 6th, 2020|

Cập nhật quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội

Những di dân hợp pháp tại Hoa Kỳ nếu nhận những phúc lợi xã hội bằng tiền mặt có thể gặp khó khăn  sau ngày 24 tháng Hai năm 2020, khi quy luật sau cùng về gánh nặng xã hội của Bộ Nội An có [...]

2020-02-29T13:27:08-06:00February 29th, 2020|

Thi hành Luật Gánh Nặng Xã Hội ngày 24/2/2020

Ngày 27 tháng Giêng năm 2020 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội của Sở di trú. Quy luật mới này sẽ làm những đương đơn không thể xin thẻ xanh [...]

2020-02-26T15:16:59-06:00February 26th, 2020|