Di Trú

Immigration

Đơn xin Thẻ Xanh và Nhập Tịch hiện nay ra sao?

Tối Cao Pháp Viện: TT. Trump Không Được Chấm Dứt DACA Với tỷ lệ phiếu thuận 5-4, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết việc hành pháp muốn chấm dứt chương trình DACA là không hợp hiến. Phán quyết này giúp cho [...]

2020-07-08T11:27:05-05:00July 8th, 2020|

Sở Di Trú thiếu ngân sách, đòi tăng lệ phí

Sở di trú USCIS nói rằng vì đại dịch Covid-19 và lợi tức của sở này sẽ giảm 60% từ nay đến tháng Chín sắp tới. Vì lý do này, Sở di trú xin quốc hội chi một ngân khoản khẩn cấp 1 tỷ 200 [...]

2020-06-17T14:25:15-05:00June 17th, 2020|

Vấn đề di trú sẽ ra sao sau đại dịch?

Hiện nay lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam vẫn đóng cửa, không tiếp khách hay phỏng vấn cấp chiếu khán. Nếu luật địa phương vẫn đòi hỏi giữ khoảng cách 6 feet và mang khẩu trang thì việc phỏng vấn cấp visa sẽ khó [...]

2020-06-11T12:38:05-05:00June 11th, 2020|

Gánh nặng xã hội hay “gánh nặng” cho di dân?

Trong quá khứ, nếu người bảo lãnh nộp đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864 tốt là điều duy nhất cần thiết để bảo đảm rằng người được bảo lãnh sẽ không là gánh nặng xã hội. Nhưng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 [...]

2020-05-21T15:03:48-05:00May 21st, 2020|

Thi Quốc Tịch và vấn đề vắng mặt ở Hoa Kỳ

Sở di trú USCIS vừa cập nhật những yêu cầu rõ ràng hơn về sự vắng mặt ở Hoa Kỳ của những đương đơn muốn xin nhập tịch. Sự cập nhật này quan tâm đến những lần vắng mặt hơn sáu tháng nhưng dưới một [...]

2020-05-13T16:08:11-05:00May 13th, 2020|