Today in History

22/8/1933

Ngày 22 tháng 8 năm 1933, là ngày sinh của Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Ông là một trong 5 tướng lĩnh đã tự sát sau khi Sài Gòn thất thủ [...]

2019-09-13T02:13:11-05:00August 30th, 2019|

15/8/1769

Ngày 15 tháng 8 năm 1769, là ngày sinh của Napoléon Bonaparte (Nã Phá Luân), hoàng đế Pháp. Ông được coi là một trong những nhà chỉ huy quân sự tài ba nhất mọi thời đại, một thời thống trị toàn Châu Âu. Ngày 16 [...]

2019-09-13T02:13:12-05:00August 30th, 2019|

8/8/1957

Ngày 8 tháng 8 năm 1957, thành lập Viện Đại học Đà Lạt, cơ sở giáo dục bậc đại học thứ nhì ở Miền Nam Việt Nam. Nhiều danh tài của miền Nam từng học nơi này, như nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, người sáng [...]

2019-09-13T02:13:12-05:00August 30th, 2019|
Go to Top