Sổ Tay Khách Hàng

//Sổ Tay Khách Hàng

Consumers’ Notebook

Thuật lôi cuốn khách ở siêu thị

Các chuyên gia thực phẩm, các nhà phân tích thương nghiệp và những người phục vụ khách hàng ở siêu thị chia sẻ thuật chiêu dụ khách hàng để làm thế nào có thể tiết kiệm tiền cho siêu thị, giúp giữ gìn sức khỏe

2019-08-10T00:44:26-05:0024 Tháng Ba, 2019|

Thuật ngữ về an toàn của xe

Xe hơi càng ngày càng có nhiều kỹ thuật tân tiến để giúp người lái xe và hành khách được an toàn hơn. Tuy nhiên, vì chưa có sự thống nhất trong cách gọi, nên các hãng xe đã dùng những thuật ngữ khác nhau,

2019-08-29T07:50:13-05:0029 Tháng Một, 2019|