Consumers’ Notebook

Hệ thống giúp lái xe an toàn

Xe đời mới thường có những hệ thống trợ giúp người lái tránh những vụ đụng xe, cọ quẹt, giảm đáng kể thương tật, tử vong và thiệt hại tài sản. Nhưng trước đây các công ty chế tạo xe đã không dùng những thuật [...]

2020-06-05T15:36:14-05:00June 5th, 2020|

Thuật lôi cuốn khách ở siêu thị

Các chuyên gia thực phẩm, các nhà phân tích thương nghiệp và những người phục vụ khách hàng ở siêu thị chia sẻ thuật chiêu dụ khách hàng để làm thế nào có thể tiết kiệm tiền cho siêu thị, giúp giữ gìn sức khỏe [...]

2020-05-12T14:07:53-05:00March 24th, 2019|

Thuật ngữ về an toàn của xe

Xe hơi càng ngày càng có nhiều kỹ thuật tân tiến để giúp người lái xe và hành khách được an toàn hơn. Tuy nhiên, vì chưa có sự thống nhất trong cách gọi, nên các hãng xe đã dùng những thuật ngữ khác nhau, [...]

2020-05-12T14:05:34-05:00January 29th, 2019|
Go to Top