Trang nhà2022-04-18T20:08:32-05:00

Mất bóp

By |Duyên Sài Gòn|

Hôm rồi, tôi cà phê với người bạn, bạn tâm sự: Thấy tao 40 tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái, cả xóm đồn ầm là tao bê đê, gia đình tao không nói nhưng chắc cũng ngờ ngờ. Hôm trước tao nói với mẹ: [...]

TPB Ngô Thì

Số quân: 61/418541 Tiểu Đoàn Quân Y 23 Đại Đội 231, biệt phái cho Trung Đoàn 44 của Sư Đoàn 23 Bộ Binh, ông bị thương cụt một chân ngày 10/3/1975 tại phi trường Phụng Dực Ban [...]

TPB Cam Hồng Sơn

Số quân: 70/137562 KBC: 3446 Tiểu Đoàn 33 Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân. Tiểu Đoàn Trưởng Thiếu tá Thiệt. Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 5 Trung tá Trần Công Liễu. Ông bị thương cụt một chân [...]

toại nguyện

Một chàng nọ nhặt được một cây đèn. Thần đèn hiện ra: - Cảm ơn chủ nhân đã giải thoát. Thần có thể thực hiện một điều ước bất kỳ nào của Ngài. Chàng trai nói: - [...]

Load More Posts

Metaverse (kỳ 2)

Dường như mỗi ngày lại xuất hiện thêm một từ ngữ mới về kỹ thuật, khiến đa số chúng ta [...]

toại nguyện

Một chàng nọ nhặt được một cây đèn. Thần đèn hiện ra: - Cảm ơn chủ nhân đã giải thoát. [...]

Suy đi ngẫm lại

Lý lịch nhân thân chẳng là chi
Lừa nọ được chủ cưng, cho ăn uống phè phỡn mà không phải làm việc gì cực nhọc. Suốt ngày Lừa nhởn nhơ rong chơi ngoài đồng. Lừa tự mãn: “Ta đây có sức khỏe phi thường và một tinh thần thép. Thân sinh ta chắc chắn phải là một giống ngựa thuần chủng nhà nòi!”
Ít lâu sau Lừa rơi vào tay một người chủ mới. Ông ta bắt Lừa làm việc cực nhọc, ăn uống kham khổ. Chịu không thấu, Lừa than: “Lúc trước ta đã bị lừa. Giờ thì ta biết chắc cha mình chỉ là một con lừa vô dụng!”

Go to Top