About - TRẺ Cộng Đồng

This author has not yet filled in any details.
So far - TRẺ Cộng Đồng has created 329 blog entries.

TPB Trần Sanh (1949)

Tiểu Đoàn 102 Địa Phương Quân Tiểu Khu Quảng Tín, nhập ngũ năm 1973, bị thương ngày 25/1/1975, cụt hai chân mù một mắt và liệt một tay trái, hiện tại ông đã 72 tuổi, bệnh đau già yếu gia cảnh khó khăn mong được [...]

2022-09-23T12:56:52-05:00September 23rd, 2022|

TPB Trần Ngọc Hùng

Số quân: 74/206941 KBC: 7547 Tiểu Đoàn 79 Biệt Động Quân Biên Phòng, bị thương năm 1972 tại Quảng Nam cụt hai chân, hiện nay ông mưu sinh bán vé số ở khu vực quận Thủ Đức, Saigon - Việt Nam. Mọi sự giúp đỡ [...]

2022-09-23T12:56:02-05:00September 23rd, 2022|

TPB Nguyễn Chấn

Số quân: 51/571228 KBC: 4032 Thuộc Đại Đội 723 Liên Đội 115 Tiểu Khu Quảng Tín Địa Phương Quân. Nhập ngũ ngày 9/10/1970 bị thương 4/6/971 cụt một chân. Địa chỉ: Nguyễn Chấn, tổ 3 thôn Phước Hà, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh [...]

2022-09-09T13:48:54-05:00September 9th, 2022|

TPB Lý Vuôn

Số quân: 75/145722   KBC: 3335 Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC Nhập ngũ ngày 12/3/1973 bị thương ngày 25/9/1974 tại căn cứ Hòa Mỹ Quảng Trị, đạp mìn cụt một chân phải được đưa vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương Huế 1 tháng, rồi chuyển [...]

2022-09-09T13:47:56-05:00September 9th, 2022|

TPB Nguyễn Tiến Mạnh

Số quân: 69/158439 KBC: 3337 Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 3 TQLC, ông bị thương tại Quảng Trị năm 1974, đa chấn thương miểng ghim nát hai chân và hư một bên mắt trái. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Địa chỉ: Nguyễn Tiến [...]

2022-08-25T12:34:13-05:00August 25th, 2022|

TPB Trần Văn Ngọc

Số quân: 66/601965 KBC: 3004 Sư Đoàn 3 Không Quân bên Trực Thăng, bị thương năm 1973 tại Biên Hòa cụt một chân hiện đã hơn 73 tuổi. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Địa chỉ: Trần Văn Ngọc số 102/156/1 đường Lê Văn [...]

2022-08-25T12:32:32-05:00August 25th, 2022|

TPB Lư Bững

Số quân: 72/163258 KBC: 4247 Đại Đội 22 Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù, bị thương cụt chân phải ngày 20/7/1972 tại Quảng Trị, gia cảnh bán vé số nuôi vợ bị mù hai mắt. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Địa chỉ: Lư Bững [...]

2022-08-05T11:37:03-05:00August 5th, 2022|

TPB Lưu Văn Tửng

Số quân: 72/152314 KBC: 4919 Đại Đội 74 Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù, bị thương năm 1974 tại Quảng Trị cụt một chân. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Địa chỉ: Lưu Văn Tửng số 369/18 đường Lý Thái Tổ phường 9, quận 10 [...]

2022-08-05T11:35:43-05:00August 5th, 2022|

TPB Võ Phùng Dương

Số quân: 74/145 811 KBC: 3506 Tiểu Đoàn 52 Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân, bị thương tại Chơn Thành ngày 22/2/1975 được tải thương về Tổng Y Viện Cộng Hòa, đến ngày 30/4/1975 thì bị đuổi ra khỏi Tổng Y Viện trên tay còn [...]

2022-07-21T13:41:16-05:00July 21st, 2022|

TPB Bùi Văn Hóa

Số quân: 73/602528 KBC: 3004 Không Đoàn Yểm Trợ Biên Hòa Sư Đoàn 3 Không Quân, bị thương nhẹ. Địa chỉ: Bùi Văn Hóa 7/13 Xóm Bún, phường 2, thành phố Vĩnh Long. Điện thoại: 093 984 6003

2022-07-21T13:40:20-05:00July 21st, 2022|
Go to Top