Đức Giáo Hoàng đến Mosul

March 7th, 2021|0 Comments

MOSUL,IRAQ - Đức Giáo Hoàng Francis đến Thành Phố Mosul đổ nát của Iraq trong ngày 07/03; ngài đã cầu nguyện cho hòa bình và [...]

Trang kế