Huawei trỗi dậy?

November 27th, 2020|0 Comments

Huawei (Hoa Vi) có 600 triệu khách hàng đang dùng hệ thống điều hành Android (Mỹ). Hoa Vi (Trung Cộng) tuyên bố sẽ dời tất [...]

Trang kế