Literary Reviews

‘Ông Gió’ Như Phong

Ông là Ông Gió, tham gia hoạt động báo chí từ thời Ngày Nay, viết tiểu thuyết nổi tiếng Khói Sóng, là nhân vật huyền thoại của một thời kỳ lịch sử đầy biến động. Nguyễn biết tới Như Phong từ những năm còn ngồi [...]

2024-06-01T11:13:03-05:00June 1st, 2024|

Đỗ Hồng Ngọc với ‘Áo Xưa Dù Nhàu’…

Đỗ Hồng Ngọc là một tác giả nổi tiếng và được yêu mến chẳng những ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Ông viết hàng chục tác phẩm về đủ loại, từ y học đến văn học và cả về thiền. Ông còn làm [...]

2024-05-18T12:03:49-05:00May 18th, 2024|

Viếng mộ tao nhân

Vẫn đang tiết Thanh Minh. Thanh Minh đi viếng mộ thân nhân và bạn bè là hợp với tâm linh người Việt mình. Hôm nay xin cùng nhà văn Lý Đợi ở trong nước đi thăm mộ Tạ Ký và Bùi Giáng ở Gò Dưa. [...]

2024-04-20T15:41:06-05:00April 20th, 2024|

Chia tay Viên Linh

Nhà thơ Viên Linh vừa mới từ giã cuộc đời. Nhiều anh em văn nghệ bùi ngùi thương tiếc Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn viết trên facebook: Thêm một vì sao của nền Văn Học Việt Nam vừa rơi rụng. Nhà văn-nhà thơ Viên Linh [...]

2024-04-13T12:40:43-05:00April 13th, 2024|
Go to Top