Những phát biểu của lãnh đạo CSVN.

Miệng Nhà Quan ngày 11 tháng 7 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo [...]

2024-07-12T16:27:19-05:00July 12th, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 4 tháng 7 năm 2024

Đinh Tiến Dũng (Bí thư Thành ủy Hà Nội) - người nói những lời dưới đây đã mất chức vì tham nhũng... Quan trọng là CSVN chỉ lấy của dân rồi chia cho nhau chứ không bao giờ cho dân cái gì, nên “của cho” [...]

2024-07-05T20:34:27-05:00July 5th, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 27 tháng 6 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo CSVN [...]

2024-06-29T16:13:58-05:00June 29th, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 20 tháng 6 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo CSVN [...]

2024-06-21T13:48:47-05:00June 21st, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 13 tháng 6 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo CSVN [...]

2024-06-14T10:29:29-05:00June 14th, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 6 tháng 6 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo CSVN [...]

2024-06-07T11:31:50-05:00June 7th, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 30 tháng 5 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo CSVN [...]

2024-05-31T11:54:40-05:00May 31st, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 23 tháng 5 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo CSVN [...]

2024-05-24T11:59:23-05:00May 24th, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 17 tháng 5 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo CSVN [...]

2024-05-17T11:07:20-05:00May 17th, 2024|

Miệng Nhà Quan ngày 9 tháng 5 năm 2024

Lời giới thiệu: Những phát biểu của những người lãnh đạo, đôi khi được xem là chân lý, lời vàng thước ngọc. TT Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng với câu “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Lãnh đạo CSVN [...]

2024-05-10T12:05:12-05:00May 10th, 2024|
Go to Top