Epidemic và Pandemic

Epidemic và pandemic đều là những từ ngữ được dùng để mô tả sự bùng phát của một căn bệnh

Presidents’ Day

Lịch ghi ngày 17 vừa qua là Presidents’ Day, mỗi năm đều mừng vào Thứ Hai tuần thứ ba trong

Máy rót rượu

Người sành rượu đều biết wine được uống ở nhiệt độ phù hợp sẽ ngon hơn. Nếu khui rượu bằng

22/8/1933

Ngày 22 tháng 8 năm 1933, là ngày sinh của Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư lệnh Sư đoàn 5

Trang kế