The Wine Cellar

15 Truyện rừng – Chuyến săn đêm của Xích

Đầu tháng 4 báo Trẻ vừa đăng một truyện trong tập 15 Truyện Mùa Xuân thì tôi nhận được thư của một độc giả. Anh viết: “Còn nhớ khoảng năm lớp 9 trở lên, tôi rất thích những truyện phiêu lưu mạo hiểm. Từ nhà [...]

2022-05-19T12:03:56-05:00May 19th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Tháp ma

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc lại 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác mà tôi đánh máy lại. Thuở xưa Nxb Sống Mới đã quảng cáo là truyện dành cho lứa tuổi từ 7 đến 77 tuổi. [Trần Vũ] [...]

2022-05-12T13:01:21-05:00May 12th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Sam-Mi (kỳ 4)

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ [...]

2022-05-05T12:42:24-05:00May 5th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Sam-Mi (kỳ 3)

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ [...]

2022-04-29T09:33:32-05:00April 29th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Sa-Mi (kỳ 2)

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ [...]

2022-04-22T13:45:54-05:00April 22nd, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Sam-Mi

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ [...]

2022-04-15T11:41:50-05:00April 15th, 2022|

15 truyện mùa Xuân – U-Saw (kỳ 2)

Đang là mùa Xuân, vậy mời bạn cùng đọc lại 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác mà tôi đánh máy lại. Thuở xưa Nxb Sống Mới đã quảng cáo là truyện dành cho lứa tuổi từ 7 đến 77 tuổi. [Trần [...]

2022-04-08T11:58:25-05:00April 8th, 2022|

15 chuyện mùa Xuân – U-Saw

Đang là mùa Xuân, vậy mời bạn cùng đọc lại 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác mà tôi đánh máy lại. Thuở xưa Nxb Sống Mới đã quảng cáo là truyện dành cho lứa tuổi từ 7 đến 77 tuổi. [Trần [...]

2022-04-01T12:01:45-05:00April 1st, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Mùa Xuân Đáy Biển

Đầu thập niên 70 tại Sàigòn, Nxb Sống Mới ra mắt Tuyển Tập 15 Tuổi Hồng với giới thiệu: “Để đáp ứng sự nẩy nở trí óc của tuổi hồng, để gây hứng thú trong việc đọc sách, để đào luyện cá tính thiếu niên [...]

2022-03-31T10:52:43-05:00March 25th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Đàn Báo Đen

Năm 1971 tôi say mê tủ sách 15 Truyện Miền Đồng Cỏ, 15 Truyện Rừng, 15 Truyện Mạo Hiểm, 15 Truyện Phiêu Lưu, 15 Truyện Nghỉ Hè, 15 Truyện Biển, 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới ở Sàigòn. Đây là loại sách dành [...]

2022-03-18T10:36:55-05:00March 18th, 2022|
Go to Top