Trẻ Voices

Giới trẻ và bầu cử ở Anh

Thế là bầu cử ở Anh đã xong. Lần này Anh quốc có lựa chọn rất khó khăn: một bên là Boris Johnson, một bên là Jeremy Corbyn, những lựa chọn khác cũng chẳng hay ho gì hơn, như Liberal Democrats, Green Party, Brexit Party

2020-01-13T16:55:14-06:00Tháng Một 10th, 2020|

Tiêu chuẩn đẹp và phản kháng

Phụ nữ rất khốn khổ, nhìn khắp nơi đều thấy hình ảnh cái đẹp lý tưởng, trên báo chí, trên phim ảnh, trên mạng xã hội… Rồi nhìn lại mình và thấy mình cái này không đẹp, cái kia không chuẩn. Các công nghệ làm

2020-01-08T11:02:10-06:00Tháng Một 7th, 2020|

Tiêu chuẩn đẹp và hậu quả

Trong mục đích tạo cầu nối cho những thế hệ trẻ gốc Việt đến gần với những bậc phụ huynh và cộng đồng nói chung, Trẻ xin giới thiệu chuyên mục mới TRE VOICES để tạo điều kiện cho giới trẻ bày tỏ, chia sẻ những suy nghĩ và tâm tình

2020-01-03T16:06:01-06:00Tháng Một 3rd, 2020|

Tiêu chuẩn đẹp: Đông và Tây

Trong mục đích tạo cầu nối cho những thế hệ trẻ gốc Việt đến gần với những bậc phụ huynh và cộng đồng nói chung, Trẻ xin giới thiệu chuyên mục mới TRE VOICES để tạo điều kiện cho giới trẻ bày tỏ, chia sẻ những suy nghĩ và tâm tình

2020-01-01T16:24:42-06:00Tháng Một 1st, 2020|

Lầm tưởng về phương Tây

Trong mục đích tạo cầu nối cho những thế hệ trẻ gốc Việt đến gần với những bậc phụ huynh và cộng đồng nói chung, Trẻ xin giới thiệu chuyên mục mới TRE VOICES để tạo điều kiện cho giới trẻ bày tỏ, chia sẻ những suy nghĩ và tâm tình

2019-12-18T15:17:20-06:00Tháng Mười Hai 18th, 2019|

Nói chuyện với dân Anh về vụ 39 người

Trong mục đích tạo cầu nối cho những thế hệ trẻ gốc Việt đến gần với những bậc phụ huynh và cộng đồng nói chung, Trẻ xin giới thiệu chuyên mục mới TRE VOICES để tạo điều kiện cho giới trẻ bày tỏ, chia sẻ những suy nghĩ và tâm tình

2019-12-07T16:19:52-06:00Tháng Mười Hai 7th, 2019|

Cảm ơn Út của con

Lời Giới Thiệu: Ở đâu có đông người Việt sinh sống ở đó có những lớp, những trường Việt ngữ được mở ra nhằm dạy cho trẻ em người Việt học ngôn ngữ của quốc gia mình. Qua kết quả đào tạo của trường Việt

2019-11-28T14:10:02-06:00Tháng Mười Một 28th, 2019|

Ngày lễ Tạ Ơn

Lời Giới Thiệu: Ở đâu có đông người Việt sinh sống ở đó có những lớp, những trường Việt ngữ được mở ra nhằm dạy cho trẻ em người Việt học ngôn ngữ của quốc gia mình. Qua kết quả đào tạo của trường Việt

2019-11-28T14:04:32-06:00Tháng Mười Một 28th, 2019|

Sinh viên và sugar baby dating

Trong mục đích tạo cầu nối cho những thế hệ trẻ gốc Việt đến gần với những bậc phụ huynh và cộng đồng nói chung, Trẻ xin giới thiệu chuyên mục mới TRE VOICES để tạo điều kiện cho giới trẻ bày tỏ, chia sẻ những suy nghĩ và tâm tình

2019-11-29T17:39:22-06:00Tháng Mười Một 23rd, 2019|

Hẹn hò qua mạng – Vài điều cần biết

Trong mục đích tạo cầu nối cho những thế hệ trẻ gốc Việt đến gần với những bậc phụ huynh và cộng đồng nói chung, Trẻ xin giới thiệu chuyên mục mới TRE VOICES để tạo điều kiện cho giới trẻ bày tỏ, chia sẻ những suy nghĩ và tâm tình

2019-11-29T17:39:53-06:00Tháng Mười Một 16th, 2019|