Social Security

Phúc Lợi Xã Hội ngày 11 tháng 8 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-08-11T09:50:53-05:00August 11th, 2022|

An Sinh Xã Hội ngày 4 tháng 8 năm 2022

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở [...]

2022-08-04T14:05:56-05:00August 4th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 4 tháng 8 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-08-04T13:38:53-05:00August 4th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 7 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-07-28T14:00:58-05:00July 28th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 7 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-08-04T14:04:11-05:00July 21st, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 14 tháng 7 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-07-14T12:54:44-05:00July 14th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 7 tháng 7 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-07-07T12:17:07-05:00July 7th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 30 tháng 6 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-06-30T12:53:53-05:00June 30th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-06-23T11:45:22-05:00June 23rd, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

 Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-06-16T09:48:00-05:00June 16th, 2022|
Go to Top