An Sinh Xã Hội

//An Sinh Xã Hội

Social Security

An sinh xã hội ngày 2 tháng 7 năm 2020

Hỏi Chào cô Hồ Quang  Cháu có câu hỏi xin cô chỉ giúp: Má cháu 78 tuổi (8-8-1941) về Việt Nam thăm gia đình nhưng không may mắn Má cháu mất ở Việt Nam, cháu lúng túng, lo lắng không biết làm gì, xin cô [...]

2020-07-07T13:22:41-05:00July 7th, 2020|

An sinh xã hội ngày 25 tháng 6 năm 2020

Hỏi Tôi độc thân, làm việc ở Mỹ 28 năm. Bước vào tuổi 60, tôi muốn nghỉ làm. Sau hai năm đủ tuổi 62, tôi xin tiền già, thì có được không thưa bà? Vì nghe nói tiền hưu, tiền già thì chính phủ tính vào [...]

2020-06-29T14:21:38-05:00June 29th, 2020|

An sinh xã hội ngày 18 tháng 6 năm 2020

Hỏi Em muốn hỏi về tiền hưu cho ba mẹ em. Số là ba mẹ em về Việt Nam sống từ đầu năm nay, tiền SSI thì họ cắt rồi nhưng tiền hưu thì mọi người đều nói mình đi đâu cả thế giới cũng [...]

2020-06-24T14:28:28-05:00June 24th, 2020|

An sinh xã hội ngày 11 tháng 6 năm 2020

Hỏi: Xin chào bà tôi có 2 vấn đề muốn hỏi bà xin bà giải đáp giùm, tôi sanh năm 1957 năm nay 62 tuổi. Hiện bây giờ tôi đang lãnh tiền bịnh tật vậy tới khi tôi tới tuổi retirement là 66 và 6 [...]

2020-06-15T15:39:10-05:00June 15th, 2020|

An sinh xã hội ngày 4 tháng 6 năm 2020

Hỏi Chào cô Angie Hồ Quang Là đôi vợ chồng, người chồng vừa qua đời và sau đó nhận được chi phiếu Hỗ trợ tác động kinh tế. Như vậy người vợ có quyền cash tổng số tiền $2,400.00 trên chi phiếu hay không? Nếu [...]

2020-06-11T10:49:20-05:00June 10th, 2020|

An sinh xã hội ngày 28 tháng 5 năm 2020

Hỏi Tôi sanh ngày 4/17/1954 hiện nay tôi đang lãnh tiền disability $1,456/monthly tới tháng 4/2020 tôi đủ 66 tuổi nếu tôi xin tiền hưu chỉ được $930, vậy tôi có nên xin tiền hưu bây giờ hay chờ đến bao giờ hết lãnh tiền [...]

2020-06-04T17:09:57-05:00June 4th, 2020|

An sinh xã hội ngày 21 tháng 5 năm 2020

Hỏi Tôi sanh ngày 26/09/1959 Quốc tịch Hoa Kỳ, sống tại NC. Tôi qua Mỹ từ  tháng 6/2011 con đầu bảo lãnh, tôi đã học bằng Nails và đi làm năm đầu tiên 2012 khai thuế 1099 nhưng từ tháng 09/2013 chủ khai thuế W2 [...]

2020-05-27T16:34:21-05:00May 27th, 2020|

An sinh xã hội ngày 19 tháng 3 năm 2020

Hỏi Xin trả lời thắc mắc! Theo tôi ước tính là vợ của tôi sẽ xin về hưu non lúc 62 tuổi được lãnh là khoảng $600. Vợ của tôi lớn hơn 2 tuổi, tôi dự tính sẽ xin hưu non lúc 62 tuổi được [...]

2020-03-18T13:47:24-05:00March 18th, 2020|

An sinh xã hội ngày 20 tháng 2 năm 2020

Hỏi Năm nay tôi 70 tuổi. Tôi hiện đang lãnh tiền hưu non $900, có Medicare và Medicaid QMB. Vợ tôi đến tháng 6 năm nay là đủ 62 tuổi để ăn theo tôi được hưởng 35% số tiền là $315, vậy tôi và vợ [...]

2020-02-26T15:14:00-05:00February 26th, 2020|

An sinh xã hội ngày 2 tháng 1 năm 2020

Hỏi Chào cô Hồ Quang Năm nay tôi 66 tuổi. Năm 1993 tôi có hôn thú với người chồng cũ nhưng tới năm 2000 thì ly dị. Bây giờ tôi làm hồ sơ xin tiền hưu, sở ASXH nói nếu có hôn thú với người chồng [...]

2020-01-10T16:10:44-05:00January 10th, 2020|