Social Security

Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 3 năm 2023

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực [...]

2023-03-23T15:08:50-05:00March 23rd, 2023|

An Sinh Xã Hội ngày 23 tháng 3 năm 2023

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở [...]

2023-03-23T14:47:12-05:00March 23rd, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 23 tháng 3 năm 2023

LỜI GIỚI THIỆU: Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm [...]

2023-03-23T14:38:01-05:00March 23rd, 2023|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 3 năm 2023

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2023-03-16T15:21:16-05:00March 16th, 2023|

An Sinh Xã Hội ngày 16 tháng 3 năm 2023

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở [...]

2023-03-16T14:59:27-05:00March 16th, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 16 tháng 3 năm 2023

LỜI GIỚI THIỆU: Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm [...]

2023-03-16T14:50:20-05:00March 16th, 2023|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 9 tháng 3 năm 2023

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2023-03-09T16:05:57-06:00March 9th, 2023|

An Sinh Xã Hội ngày 9 tháng 3 năm 2023

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở [...]

2023-03-09T15:40:45-06:00March 9th, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 9 tháng 3 năm 2023

LỜI GIỚI THIỆU: Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm [...]

2023-03-09T15:31:04-06:00March 9th, 2023|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 2 tháng 3 năm 2023

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực [...]

2023-03-02T15:40:21-06:00March 2nd, 2023|
Go to Top