Social Security

Phúc Lợi Xã Hội ngày 19 tháng 5 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-05-19T10:28:57-05:00May 19th, 2022|

An Sinh Xã Hội ngày 19 tháng 5 năm 2022

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở [...]

2022-05-19T10:27:07-05:00May 19th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 5 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-05-12T11:39:59-05:00May 12th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 5 tháng 5 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-05-05T10:43:27-05:00May 5th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-04-28T12:08:09-05:00April 28th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-04-21T10:28:53-05:00April 21st, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 14 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-04-14T10:57:50-05:00April 14th, 2022|

An sinh xã hội ngày 14 tháng 4 năm 2022

Văn phòng Sở An sinh Xã hội mở cửa lại Thông báo của Quyền ủy viên Kilolo Kijakazi: -Cơ quan An sinh Xã hội tái lập dịch vụ tiếp dân trực tiếp tại các văn phòng An sinh Xã hội địa phương - Dịch vụ Trực [...]

2022-04-14T10:56:28-05:00April 14th, 2022|

An sinh xã hội ngày 7 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở [...]

2022-04-07T13:29:13-05:00April 7th, 2022|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 7 tháng 4 năm 2022

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về [...]

2022-04-07T13:07:12-05:00April 7th, 2022|
Go to Top