Social Security

Phúc Lợi Xã Hội ngày 1 tháng 6 năm 2023

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực [...]

2023-06-01T13:23:40-05:00June 1st, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 1 tháng 6 năm 2023

Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho [...]

2023-06-01T13:12:29-05:00June 1st, 2023|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 25 tháng 5 năm 2023

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực [...]

2023-05-26T12:48:17-05:00May 26th, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 25 tháng 5 năm 2023

Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho [...]

2023-05-26T12:42:35-05:00May 26th, 2023|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 19 tháng 5 năm 2023

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực [...]

2023-05-19T14:12:02-05:00May 19th, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 18 tháng 5 năm 2023

Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho [...]

2023-05-19T13:57:36-05:00May 19th, 2023|

An Sinh Xã Hội ngày 11 tháng 5 năm 2023

Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An [...]

2023-05-11T14:55:39-05:00May 11th, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 11 tháng 5 năm 2023

Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho [...]

2023-05-11T14:41:49-05:00May 11th, 2023|

Phúc Lợi Xã Hội ngày 4 tháng 5 năm 2023

Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực [...]

2023-05-04T13:32:20-05:00May 4th, 2023|

Mục Thuế Vụ ngày 4 tháng 5 năm 2023

Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury).  Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế cấp. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho [...]

2023-05-04T13:05:23-05:00May 4th, 2023|
Go to Top