Trong Hầm Rượu

//Trong Hầm Rượu

The Wine Cellar

Tameichi Hara – Khu trục hạm xứ mặt trời mọc (kỳ 34)

Một Hạm đội Nhật có nhiều Hải đoàn. Một Hải đoàn bao gồm nhiều Phân Hải đoàn. Một Phân Hải đoàn gộp nhiều Hải đội. Khác biệt giữa một Phân Hải đoàn Khu Trục hạm với một Hải đội Khu Trục hạm là một Hải [...]

2021-10-08T12:49:16-05:00October 8th, 2021|

Tameichi Hara – Khu trục hạm xứ mặt trời mọc (kỳ 33)

Hải quân Đức Kriegsmarine dùng rất nhiều khinh tốc đĩnh Schnellboot (Fast boat) để canh phòng và tuần tra sát bờ biển, từ Đan Mạch xuống hết cạnh sườn duyên hải Bordeaux. Đặc điểm của loại tàu này là trang bị 4 ống phóng ngư [...]

2021-10-01T11:49:11-05:00October 1st, 2021|

Tameichi Hara – Khu trục hạm xứ mặt trời mọc (kỳ 32)

Guadalcanal cách hậu cứ New Caledonia của US Navy 1,300 km và cách hậu cứ Truk của Hải quân Nhật 2,100 km. Hải trình quá dài khiến việc tiếp liệu và quân viện của Nhật đầy khó khăn, triệt thoái là bắt buộc. Nguyên do [...]

2021-09-24T12:25:05-05:00September 24th, 2021|

Tameichi Hara – Khu trục hạm xứ mặt trời mọc (kỳ 31)

Trong thủy chiến biển Bismarck lần đầu tiên US Navy áp dụng phương thức Skip-Bombing, còn gọi Low Level Bombing (tránh nhầm với Boucing bomb hoặc Bouding mine). Kỹ thuật căn bản là oanh tạc cơ B25 Mitchell bay với vận tốc chậm 320 km/g, [...]

2021-09-17T12:30:17-05:00September 17th, 2021|

Tameichi Hara – Khu trục hạm xứ mặt trời mọc (kỳ 30)

Mặt trận Guadalcanal kéo dài với 9 trận thủy chiến lớn mà Nhật thắng 5: Hải chiến đảo Savo 9 tháng 8-1942, Đông Solomon 24 tháng 8, Xà trận Santa Cruz 26 tháng 10, ngoài khơi Guadalcanal 12 tháng 11, Tassafaronga 30 tháng 11-1942; Mỹ [...]

2021-09-15T12:26:53-05:00September 15th, 2021|