The Wine Cellar

Andrew Q. Lâm Gỗ Mun và Hồn Ma Bóng Quế (kỳ 2)

Bút danh Andrew Q. Lâm, sinh 1964 Lâm Quang Dũng là con trai của Trung tướng Lâm Quang Thi, từng là chỉ huy trưởng Pháo binh VNCH rồi giám đốc Võ bị Quốc gia Đà Lạt trước khi làm Tư lệnh phó Quân đoàn I. [...]

2022-06-09T13:51:17-05:00June 9th, 2022|

Andrew Q. Lâm – Gỗ Mun và Hồn Ma Bóng Quế

Kỳ 1 Mai Kim Ngọc dịch Andrew Lâm Quang Dũng là con trai của Trung tướng Lâm Quang Thi, từng là Tư lệnh binh chủng Pháo binh VNCH rồi Chỉ huy trưởng trường Võ bị Quốc gia trước khi làm Tư lệnh phó Quân đoàn [...]

2022-06-03T09:27:12-05:00June 3rd, 2022|

Tủ sách Trẻ – Nam Phương – Nữ Hoàng Cuối Cùng

Cảo luận của Francois Joyaux Trần Vũ dịch Cuối năm 2019 Nhà Perrin ấn hành cảo luận Nam Phuong, La denière impératrice du Vietnam của Giáo sư François Joyaux, là nghiên cứu sau cùng của giới sử gia Pháp về Hoàng hậu Nam Phương. Trước [...]

2022-05-27T11:05:27-05:00May 27th, 2022|

15 Truyện rừng – Chuyến săn đêm của Xích

Đầu tháng 4 báo Trẻ vừa đăng một truyện trong tập 15 Truyện Mùa Xuân thì tôi nhận được thư của một độc giả. Anh viết: “Còn nhớ khoảng năm lớp 9 trở lên, tôi rất thích những truyện phiêu lưu mạo hiểm. Từ nhà [...]

2022-05-19T12:03:56-05:00May 19th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Tháp ma

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc lại 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác mà tôi đánh máy lại. Thuở xưa Nxb Sống Mới đã quảng cáo là truyện dành cho lứa tuổi từ 7 đến 77 tuổi. [Trần Vũ] [...]

2022-05-12T13:01:21-05:00May 12th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Sam-Mi (kỳ 4)

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ [...]

2022-05-05T12:42:24-05:00May 5th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Sam-Mi (kỳ 3)

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ [...]

2022-04-29T09:33:32-05:00April 29th, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Sa-Mi (kỳ 2)

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ [...]

2022-04-22T13:45:54-05:00April 22nd, 2022|

15 Truyện Mùa Xuân – Sam-Mi

Đang là mùa Xuân, mời bạn cùng đọc 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác từ tiểu thuyết Sammy Going South của W. H. CANAWAY mà tôi đánh máy lại. Là câu chuyện của một cậu bé đi 5 ngàn dặm từ [...]

2022-04-15T11:41:50-05:00April 15th, 2022|

15 truyện mùa Xuân – U-Saw (kỳ 2)

Đang là mùa Xuân, vậy mời bạn cùng đọc lại 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác mà tôi đánh máy lại. Thuở xưa Nxb Sống Mới đã quảng cáo là truyện dành cho lứa tuổi từ 7 đến 77 tuổi. [Trần [...]

2022-04-08T11:58:25-05:00April 8th, 2022|
Go to Top