The Wine Cellar

Pho tượng phật

Thời gian qua tiết mục Trong Hầm Rượu trên Tuần san Trẻ đã giới thiệu đến bạn đọc ba tập 15 Truyện Mùa Xuân, 15 Truyện Rừng và 15 Truyện Biển do Nhà Sống Mới in tại Sàigòn đầu thập niên 70. Từ tuần này [...]

2023-09-23T13:37:55-05:00September 23rd, 2023|

69 Năm Điện Biên Phủ – Khắc Tinh của Tô Vĩnh Diện

Tô Vĩnh Diện là biểu tượng của anh dũng. Vì đã lấy thân mình ngáng cho khẩu đại bác nặng 2,000 tấn không rơi xuống vực. Tuy nhiên sau giả tưởng Lê Văn Tám, dân Việt có quyền nghi hoặc: Có thật không hay chỉ [...]

2023-09-16T12:46:21-05:00September 16th, 2023|

Con trăn rừng kè

Thời gian qua tiết mục Trong Hầm Rượu trên Tuần san Trẻ đã giới thiệu đến bạn đọc ba tập 15 Truyện Mùa Xuân, 15 Truyện Rừng và 15 Truyện Biển do Nhà Sống Mới in tại Sàigòn đầu thập niên 70. Từ tuần này [...]

2023-09-09T10:51:25-05:00September 9th, 2023|

69 Năm Điện Biên Phủ – Đêm Gabrielle (kỳ 6)

Sinh năm 1930, tốt nghiệp cử nhân văn chương nhưng Erwan Bergot lại thi vào võ khoa Saint-Maixent và sang Đông Dương năm 1951 với cấp bậc chuẩn úy đóng ở Biên-Hòa. Lên thiếu úy, Bergot coi trung đội súng cối 81 ly của Tiểu [...]

2023-09-02T11:50:24-05:00September 2nd, 2023|

69 Năm Điện Biên Phủ – Đêm Gabrielle (kỳ 5)

Pierre Schoendoerffer là cameraman của Phòng Điện ảnh Quân đội Pháp đã nhảy xuống Điện Biên Phủ cùng với Tiểu đoàn 5 Nhảy dù Việt Nam. 38 năm sau Schoendoerffer quay phim Diên Biên Phu chiếu năm 1992. Trong phim có một hoạt cảnh: Trung [...]

2023-08-26T16:32:23-05:00August 26th, 2023|

69 Năm Điện Biên Phủ – Đêm Gabrielle (kỳ 4)

Trong ký sự “Hiệp Đấu Cuối Cùng” (Le Dernier Baroud à Dien-Bien-Phu), Nxb Jacques Grancher in năm 1990, René Bail kể lại tỉ mỉ trận đồi Gabrielle, qua đó, có thể thiết lập sơ đồ tổ chức và chỉ huy của Tiểu đoàn 5 Tán [...]

2023-08-19T13:13:48-05:00August 19th, 2023|

69 Năm Điện Biên Phủ – Đêm Gabrielle (kỳ 3)

Tháng 11-1953 ngay sau khi quân Dù chiếm lòng chảo Điện Biên Phủ, chuẩn tướng Jean Dechaux tư lệnh Không đoàn Chiến thuật Bắc-phần GATAC-NORD yêu sách thiếu tướng René Cogny tư lệnh Lục-quân Bắc-bộ, bằng mọi giá phải chiếm giữ điểm cao 640m ngay [...]

2023-08-11T13:15:27-05:00August 11th, 2023|

69 Năm Điện Biên Phủ – Đêm Gabrielle (kỳ 2)

Trung đoàn 7 Tán binh Algérie thành lập năm 1913 gồm 4 tiểu đoàn 1, 2, 4, 5  là trung đoàn gốc của thống chế Juin khi còn là thiếu tá. Ngày 14 tháng 4-1951 trung đoàn này rời Marseille sang Đông Dương trên du [...]

2023-08-05T12:28:37-05:00August 5th, 2023|

69 Năm Điện Biên Phủ – Đêm Gabrielle

Tháng 7-1954 ký kết Hiệp định Genève chia đôi đất nước. Tháng 8 bắt đầu cuộc di cư  tìm tự do... Thảm kịch đó, là vì quân Liên-Hiệp Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ. Bước ngoặt của trận đánh, là khi Việt Minh chiếm [...]

2023-07-28T23:05:26-05:00July 28th, 2023|

Tàu buôn người

Nguyễn Tú An phóng tác Ðây là một mẩu chuyện do Rip thuật lại. Rip mới mười tám tuổi đã lẻn xuống chiếc tàu buôn để vượt biển. Nhưng vừa ra khơi thì bị lộ… Thay vì tống giam xuống hầm, viên thuyền trưởng đang [...]

2023-07-21T14:24:34-05:00July 21st, 2023|
Go to Top