Ngày 22 tháng 8 năm 1933, là ngày sinh của Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Ông là một trong 5 tướng lĩnh đã tự sát sau khi Sài Gòn thất thủ ngày  30 tháng 4 năm 1975.

Ngày 22 tháng 8 năm 1902, công ty General Motors thành lập hãng xe loại sang: Cadillac Automobile Company. Cadillac nổi tiếng với biệt danh “The Beast” (quái thú) là loại xe thiết kế đặc biệt dành cho công du của Tổng thống Mỹ.