Brother là công ty Nhật Bản sản xuất máy in bán khắp thế giới, Brother vừa đưa ra thông báo nhiều máy in của mình không chạy với Windows 11 khi kết nối qua USB. Hiện tại có 92 loại máy in không chạy được. Microsoft cho biết đang cập nhật hóa phần driver cho máy in.