Theo XDA, việc Google cập nhật Android 12.1 cho thấy điện thoại thông minh có màn hình gấp lại sẽ được Pixel (điện thoại thông minh của Google) sắp ra mắt. Ngoài phần taskbar, Android 12.1 còn có điểm giống Windows 11 về việc lập ra danh sách các apps (nằm ở phần đáy màn ảnh); bạn có thể bấm những hình icons này để mở các apps ra cũng như che chúng đi bằng cách bấm và giữ chúng.