Hệ điều hành iOS 15 có Separation Alerts là một phần của Find My app, nó chạy với AirTags cũng như các phụ tùng cho AirTags. Nhấn chuột vào Devices nằm ở đáy, bấm vào sản phẩm muốn tìm và chọn Notify When Left Behind. Bạn có thể mở phần này cũng như tạo ra một vùng riêng không bị nhắc nhở (nhà của bạn sẽ được tự động thêm vào). Cho những sản phẩm lỡ bị bỏ quên, Separation Alerts sẽ gửi thông báo đến cho bạn (đến tất cả sản phẩm của bạn) qua Tin Nhắn).