Dùng điện thoại thông minh cũ, bạn có thể biến nó thành một hệ thống an ninh miễn phí. App Presence (cũng miễn phí) chạy trên điện thoại thông minh có thể cập nhật hóa lên Presence Pro (phải trả tiền)

http://www.presencepro.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peoplepowerco.presencepro&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/presence-free-smart-home-motion-security-camera/id618598211