Thẩm Phán Liên Bang chận dự luật “Gánh Nặng Xã Hội”

Thường trú nhân sẽ không bị cấm cản nếu cần những dịch vụ xã hội cần thiết Trong thời gian gần đây, rất nhiều đồng hương Việt Nam đã gọi điện thoại cho các văn phòng Robert Mullins International để hỏi về cái gọi là

2019-11-16T18:40:57+00:00Tháng Mười Một 16th, 2019|

Những ngày đáo hạn Chiếu Khán Di Dân trong Tháng 10 Năm 2019

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã loan báo những ngày đáo hạn chiếu khán (visa) di dân trong tháng 10 năm 2019. Những ngày đáo hạn cho biết thời gian ước lượng mà thân nhân của quý vị sẽ phải chờ ở Việt Nam cho

2019-11-01T20:21:42+00:00Tháng Mười Một 1st, 2019|

Sở Di Trú loan báo luật về Gánh Nặng Xã Hội

Tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 12 tháng 8 năm 2019 vừa qua, Ken Cuccinelli, quyền giám đốc Sở Di Trú USCIS nói rằng những di dân hợp lệ ở Hoa Kỳ sẽ không còn hợp lệ có thẻ xanh nữa vì họ đã từng

2019-09-14T02:16:32+00:00Tháng Chín 14th, 2019|

Hành pháp đề nghị luật mới “Gánh nặng xã hội”

- Nhập Tịch Ngay! Đừng Chờ - Chương Trình Đầu Tư EB-5 Ở Trung Tâm Vùng - Cần Có Kế Hoạch Trước Khi Bảo Lãnh Cha Mẹ Lớn Tuổi Để Có Thẻ Xanh Vào ngày 12 tháng Tám, 2019 vừa qua, Hành pháp phổ biến

2019-09-12T04:28:50+00:00Tháng Chín 7th, 2019|