Sở Di Trú loan báo luật về Gánh Nặng Xã Hội

Tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 12 tháng 8 năm 2019 vừa qua, Ken Cuccinelli, quyền giám đốc Sở Di Trú USCIS nói rằng những di dân hợp lệ ở Hoa Kỳ sẽ không còn hợp lệ có thẻ xanh nữa vì họ đã từng

Tác giả: |2019-09-14T02:16:32+06:00Tháng Chín 14th, 2019|

Thảo luận về nhận người tỵ nạn trong năm 2020

Ðầu tuần qua, hành pháp cũng đưa ra một quy định ngăn chận hầu hết di dân Trung Mỹ tìm cách xin lánh cư tại Hoa Kỳ. Những người ủng hộ việc không cho người tỵ nạn đến Hoa Kỳ nói rằng số người tỵ

Tác giả: |2019-09-12T04:28:52+06:00Tháng Tám 9th, 2019|

Cần sa không tốt khi xin nhập tịch

Hãy tránh xa loại “cỏ” này nếu quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Một trong những đòi hỏi khi xin nhập tịch là đương đơn phải có “nhân cách đạo đức tốt”. Sở di trú USCIS nói rằng đương đơn không có

Tác giả: |2019-09-12T04:28:48+06:00Tháng Bảy 20th, 2019|

Vi phạm trọng tội sẽ không được tòa di trú xét xử

Những thường trú nhân có thẻ xanh khi vi phạm tội hình sự nghiêm trọng sẽ không được tòa di trú cho phép điều trần trước tòa. Luật sư Lê Tuấn đã cho biết như vậy trong một bài viết gửi cho văn phòng Robert

Tác giả: |2019-09-12T04:28:53+06:00Tháng Bảy 13th, 2019|

So sánh di dân đến Hoa Kỳ năm 1907 và 2017

Ngày bận rộn nhất trên đảo Ellis Island tại tiểu bang New York là 17 tháng Tư năm 1907. Ðó là ngày 11,747 người phải đi qua trung tâm duyệt xét hồ sơ xin di dân để nhập cảnh Hoa Kỳ. Gần 1 triệu 300

Tác giả: |2019-09-12T04:28:52+06:00Tháng Bảy 6th, 2019|