Political cartoons

Lý do

Anh nọ vào cơ quan, hai mắt bầm tím. Đồng nghiệp hỏi tại sao. - Tối đó, tao nhận được tin nhắn từ số lạ hoắc, hỏi sao không thấy ghé quán em? Tao trả lời, tối nay anh ghé. Có tin trả lời: tui [...]

2022-04-15T13:08:05-05:00April 15th, 2022|
Go to Top