Biếm Họa

//Biếm Họa

Political cartoons

Về quê

Trên đường hành nghề, bọn cướp giật được một cái máy đo điện tâm đồ của một bác sĩ tim mạch. Chúng mang về loay hoay mở ra, lắp vào, cuối cùng chiếc máy tiêu tùng. Đó là hình ảnh của CSBV sau khi cướp [...]

2021-10-08T12:43:29-05:00October 8th, 2021|

Thời giấy phép lên ngôi

Nếu ai chưa từng nếm "hương vị" ngăn sông cấm chợ sau năm 1975, thì quang cảnh hiện tại tại Việt Nam khi xảy ra dịch Vũ Hán là một bản sao rất giống: cấm tụ tập, cấm buôn bán, cấm vận chuyển và vô [...]

2021-09-24T12:20:03-05:00September 24th, 2021|