- Vương Mộng Long

/- Vương Mộng Long

About - Vương Mộng Long

This author has not yet filled in any details.
So far - Vương Mộng Long has created 46 blog entries.

Mặt trận Đông Nam – Xuân-Lộc 1975 (kỳ 7)

Mặt trận Xuân Lộc - Long Khánh. Nguồn: Dòng Sông Cũ - WordPress.com Nhiều kỳ - kỳ 7 Ba công tác này phải được ba Viễn Thám Viên thực hành thật ăn khớp, nhịp nhàng. Thực hành mà trật nhịp thì cả toán [...]

2020-07-24T15:46:27-05:00July 24th, 2020|

Mặt trận Đông Nam – Xuân-Lộc 1975 (kỳ 6)

Mặt trận Xuân Lộc - Long Khánh. Nguồn: Dòng Sông Cũ - WordPress.com Nhiều kỳ - kỳ 6 Thấy pháo địch tạm ngưng, tôi chạy ra ngoài vòng rào, ra lệnh cho toán quân đang đóng chốt ở đầu con hẻm tiến lên [...]

2020-07-17T14:15:52-05:00July 16th, 2020|

Mặt trận Đông Nam – Xuân-Lộc 1975 (kỳ 4)

Mặt trận Xuân Lộc - Long Khánh. Nguồn: Dòng Sông Cũ - WordPress.com Nhiều kỳ - kỳ 4 Người ta nói trong trận Xuân-Lộc tháng Tư năm 1975 cả hai ông Tướng Hoàng Cầm và Lê Minh Ðảo đều được đánh giá là toàn hảo. Cả [...]

2020-07-03T16:38:21-05:00July 3rd, 2020|

Mặt trận Đông Nam – Xuân-Lộc 1975 (kỳ 3)

Mặt trận Xuân Lộc - Long Khánh. Nguồn: Dòng Sông Cũ - WordPress.com Nhiều kỳ - kỳ 3 Nghe ông Toàn nói, tôi không ngăn nổi sự tức giận, liền lớn tiếng, - Thưa Trung tướng! Trung tướng có thể làm người bất [...]

2020-06-29T09:45:09-05:00June 27th, 2020|

Mặt trận Đông Nam – Xuân-Lộc 1975

  Mặt trận Xuân Lộc - Long Khánh. Nguồn: Dòng Sông Cũ - WordPress.com  Nhiều kỳ - kỳ 1 Tôi là một trong những chiến binh của Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân đã có mặt trong trận Xuân-Lộc tháng Tư năm 1975. [...]

2020-06-11T10:47:21-05:00June 10th, 2020|

Đầu nguồn, cuối sông… (kỳ cuối)

5 KỲ - KỲ cuối Còn tôi là dân “Bắc Kỳ 54” lại bị đưa lên rừng, lên núi để “học tập cải tạo” một thời gian lâu tới 13 năm, nên không theo kịp cái văn minh đương thời của nước Cộng-Hòa Xã Hội [...]

2020-05-18T11:04:17-05:00May 14th, 2020|