About - Vương Mộng Long

This author has not yet filled in any details.
So far - Vương Mộng Long has created 101 blog entries.

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 16)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-08-18T10:41:51-05:00August 18th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 15)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-08-10T12:58:30-05:00August 10th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 14)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-08-08T14:16:12-05:00August 3rd, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 13)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-07-27T14:12:55-05:00July 27th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 12)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-07-20T13:21:26-05:00July 20th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 11)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-07-14T11:01:34-05:00July 14th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 10)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-07-06T15:08:12-05:00July 6th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 9)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-06-29T13:49:29-05:00June 29th, 2023|

Cao nguyên sau ngày đình chiến (kỳ 8)

Lời Giới Thiệu:  Hiện thời, hàng năm, cứ tới ngày 15 tháng 4 thì chính quyền Cộng-Sản của Thành Phố Pleiku lại tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến Thắng Cứ Điểm 711 tháng 4 năm 1974. Tuy vậy, đa phần dân chúng Pleiku đã [...]

2023-06-22T14:50:45-05:00June 22nd, 2023|

Một ban nhạc lạ đời

Tháng Bảy năm 1972, trong thời gian đang thụ huấn Khóa 3/72 Bộ Binh Cao Cấp, tôi có dịp vào thăm vài người quen làm việc trong Trại Ðào Bá Phước của Bộ Chỉ Huy Biệt Ðộng Quân/Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa ở Sài-Gòn. Nhân chuyến [...]

2023-06-15T14:29:32-05:00June 15th, 2023|
Go to Top