Báo cáo mới nhất của Đài quan sát Hạn hán Toàn cầu (Global Drought Observatory) đợt khô hạn ở Châu Âu sẽ rất trầm trọng nhất trong vòng 500 năm qua. Nó ảnh tàn phá mùa màng, gây ra thảm họa cháy rừng. Châu Âu dự báo sẽ thất thu 16% ngũ cốc (tương đương 45 triệu tấn). Một số lớn các con sông ở châu Âu đang trở nên khô cạn.

Một chiếc thuyền phơi mình trên hồ Lac des Brenets, Thụy Sĩ. (Ảnh EPA)

(nguồn BBC)