Trong nền kinh tế dựa phần lớn trên hệ thống tín dụng, chúng ta phải là những người tiêu dùng khôn ngoan, biết được công ty nào cung cấp thẻ tín dụng lợi thế nhất cho ta. Đó là lý do tại sao cần so sánh để phân biệt các công ty phát hành thẻ, điển hình là Visa và MasterCard. 

MasterCard được thành lập năm 1966, trụ sở tại New York, là một công ty đa quốc gia có mục tiêu tiến hành việc thanh toán tiền bạc giữa các nhà bank và các doanh nghiệp. Ngoài thẻ tín dụng, Mastercard còn phát hành debit cards cũng dùng để mua hàng hóa và dịch vụ.

Visa là một công ty có trụ sở tại San Francisco (California), thành lập năm 1970. Visa là viết tắt của Visa International Service Association, được coi là hệ thống thanh toán điện tử lớn nhất thế giới phục vụ giới buôn bán lẻ, để thanh toán tiền bạc giữa các doanh nghiệp, thương gia, người tiêu dùng, và ngay cả nhà nước nữa. Ngoài credit card, Visa cũng phát hành debit cards.

Nên hiểu là cả Visa và MasterCard đều không tự mình cấp thẻ tín dụng cho khách hàng, mà họ chỉ đứng dàn xếp, thiết lập hệ thống thanh toán giữa các nhà bank, doanh gia và các cơ sở thương mại khác trên khắp thế giới. Trong ví bạn, có thể có thẻ Visa do Bank of America hoặc Chase cấp chẳng hạn.

Đã có thời Visa được nhiều tiệm nhận hơn MasterCard, nhưng chuyện này nay không còn nữa.

Ngày nay, cả hai đều cho thưởng, tính điểm hoặc % số tiền mỗi lần dùng thẻ để mua hàng. Tuy nhiên, lãi suất thì được ấn định do nhà bank cấp thẻ.