Thường thì ngày nào chúng ta cũng chờ coi hoặc nghe mục ‘dự báo thời tiết’ của đài TV hoặc đài phát thanh để biết chuyện mưa nắng, nóng lạnh… trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, có một số người hay dùng hai từ ngữ ‘thời tiết’ và ‘khí hậu’ không mấy chính xác, nên cần phân biệt rõ ràng.

Định nghĩa

Weather (thời tiết) là thông tin từng ngày về những thay đổi trong tình trạng khí quyển ở một địa điểm trong một thời gian cụ thể.

Climate (khí hậu) là thông tin thống kê về thời tiết, tức là thông tin về tình trạng thời tiết trung bình của một địa điểm trong một khoảng thời gian dài, thường là hơn 30 năm.

Hạn k

Weather là tình trạng khí quyển ngắn hạn của một nơi, có thể thay đổi theo thời gian, như suốt đêm hoặc một ngày.

Climate là tình trạng khí quyển trung bình dài hạn của một địa điểm hoặc quốc gia.

Ảnh hưởng

Weather bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, mây mù, gió, lượng mưa, mưa, lũ lụt, bão băng v.v. Climate là sự quan sát lâu dài về tình trạng khí quyển như độ ẩm, nhiệt độ, nắng, gió, bức xạ mặt trời  v.v.

Weather ảnh hưởng đến công việc hàng ngày, có thể cản trở các dịch vụ vận tải, nông nghiệp v.v … trong ngắn hạn và do đó tạo nên nhiều hậu quả.

Climate vì lâu dài nên ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp, kỹ nghệ, sinh kế của người dân.

Quan sát

Có thể quan sát thấy những thay đổi về tình trạng weather rất thường xuyên. Quan sát những thay đổi của climate sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Dự báo

Dự báo weather được quan sát do Sở Khí tượng của một địa phương, hoặc do chuyên viên các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, đài truyền hình… để thông báo cho khán thính giả.

Nghiên cứu về Meteorology and Climate (Khí tượng và Khí hậu) được dự đoán bởi Climate Prediction Center (Trung tâm Dự báo Khí hậu), và khoa nghiên cứu được gọi là Climatology (Khí hậu học).