Sheriff và Police officer đều là những sĩ quan phụ trách về an ninh và an toàn cho cộng đồng. Tuy nhiệm vụ giống nhau nhưng vai trò của họ thường khác biệt về cơ cấu và trách nhiệm…

Sheriff duy trì an ninh trật tự ở cấp độ quận hạt (county) và đa số là do được bầu lên. Sheriff thực hiện các nhiệm vụ tương tự như một cảnh sát trưởng, và thường có quyền hạn trên toàn khu vực trong quận hạt. Tùy theo luật lệ từng tiểu bang, sheriff – qua các phụ tá (deputies)  – thi hành các trát đòi, điều tra các khiếu nại và các tình nghi tội phạm, giám sát các tù nhân, niêm yết các cáo thị trục xuất và đòi tiền thuế từ các cá nhân trễ hạn.

sheriff-va-police-officer2

Police officer (sĩ quan cảnh sát) làm việc để duy trì trật tự chung và thường do sở cảnh sát thành phố tuyển dụng, tuy nhiên cũng có cảnh sát cấp tiểu bang và liên bang. Nhiệm vụ chính của cảnh sát là đáp ứng lại các cuộc gọi, làm giấy tờ văn phòng, điều tra các tội phạm và các tai nạn. Ở cấp độ tiểu bang, họ là state troopers, giám sát luật lệ cho xe cộ lưu thông trên các xa lộ và quốc lộ (interstate). Đa số các sĩ quan cảnh sát đều mặc sắc phục. Cá nhân muốn thành sĩ quan cảnh sát phải ít nhất đã tốt nghiệp bậc trung học.

sheriff-va-police-officer1

Môi trường làm việc

Cả sheriff và police officer đều làm việc trong môi trường nguy hiểm đến tính mạng, thường làm 40 giờ một tuần hoặc thêm giờ phụ trội. Sĩ quan mới ra trường thường phải làm ca đêm, ca cuối tuần hoặc ngày lễ nghỉ. Sheriff có thể làm việc ở tòa án hoặc nhà tù, còn cảnh sát thì làm ở hiện trường, thường là đường phố.

Thăng tiến nghề nghiệp

Sheriff có thể được bầu chọn từ sheriff phó (deputy) hoặc trong số sĩ quan cảnh sát đã phục vụ nhiều năm. Còn police officer phải đợi có khi tới 3 năm trong thời gian tập sự mới được thăng cấp.

sheriff-va-police-officer