Respirator và ventilator là những dụng cụ cần yếu được dùng nhiều trong đại dịch coronavirus. Một số người thường lẫn lộn, chỉ biết hai thứ này dùng để thở, xin được phân biệt như sau:

Respirator (Mặt nạ thở) là một dụng cụ giống như chiếc mặt nạ, thường làm bằng vải, đeo che miệng, hoặc mũi và miệng, để tránh hít thở phải những chất độc hại. Các nhân viên y tế đeo respirator để tránh hít thở phải các hạt virus trong lúc họ cấp cứu người hoặc điều trị cho bệnh nhân.

N95 là một loại respirator rất phổ biến, được CDC khuyên dùng, che quanh miệng và mũi chặt chẽ hơn các loại mặt nạ y tế và giải phẫu thông thường. Một loại respirator khác được gọi tắt là PAPR (powered air-purifying respirator), che hết cả đầu và dùng một máy thổi để lọc không khí.

Respirator, cũng như goggle (kính bảo vệ), glove (bao tay) và gown (áo choàng)… được gọi chung là PPE (personal protective equipment, dụng cụ bảo vệ cá nhân).

Từ nguyên: Respirator hay respiratory (thuộc về thở; để thở), và respiration (hít không khí vào và thở ra) đều có xuất xứ từ động từ Latinh respirare (thở); cũng từ đó ta còn thấy inspire (gây hứng khởi), perspire (ra mồ hôi), transpire (thoát hơi), và spirit (tinh thần).

Ventilator (Máy trợ thở), theo nghĩa y học, là dụng cụ giúp một bệnh nhân thở. Máy này bơm dưỡng khí (oxygen) vào phổi và lấy carbon dioxide ra qua một chiếc ống. Tác động đưa ống này vào khí quản (trachea) được gọi là intubation (đặt nội khí quản).

Từ nguyên: Động từ ventilate có nghĩa là tạo khí oxy cho máu, hoặc giúp một người thở bằng máy trợ thở. Ngay từ những năm 1735-1745 đã xuất hiện từ ventilator. Các từ ventilate (thông hơi – động từ), ventilation (thông hơi – danh từ), ventilator đều có gốc từ tiếng Latinh ventilare (quạt) và ventus (gió).