Essential Services (Dịch vụ thiết yếu)

Nhiều khu vực bị virus lây lan mạnh đã đóng cửa tạm thời các dịch vụ không thiết yếu như bar rượu, gym, shopping mall v.v. Như vậy thế nào là “thiết yếu”. Những nơi áp dụng biện pháp nghiêm nhặt nhất cũng cho các cơ sở sau đây được mở cửa: ngân hàng, cây xăng, tiệm thuốc, tiệm bán thực phẩm, cơ quan truyền thông báo chí…

Điều này cũng còn tùy vào địa phương: California cho mở cửa các convenience stores, tiệm giặt, nhà hàng ăn uống (chỉ giao và nhận). Ở châu Âu, tiệm bán rượu, ở Ý, sạp báo được mở bán.

Nonessential Travel (Du hành không thiết yếu)

TT Trump sử dụng từ này khi tuyên bố đóng cửa biên giới Mỹ-Canada hôm 18 tháng Ba.

Điều đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ Bộ Ngoại giao đưa ra quy định chính xác và chi tiết về lệnh này – cả Canada và Anh cũng vậy – mà để cho các cá nhân quyết định xem những vấn đề riêng, gia đình hoặc thương vụ xét thấy là tối cần để biện minh cho việc không tuân thủ lệnh ở nhà.