Bail hoặc bond thường được đề cập tới khi một người bị bắt hoặc bị giam. Cả bail và bond đều có cùng một mục đích là để cho người bị bắt, bị giam được tạm tha, nhưng về thủ tục và tiền bạc, có những khác biệt cần hiểu rõ.

Bail

Hành động trả một số tiền để người bị bắt được tại ngoại hầu tra được gọi là “posting bail”. Số tiền phải trả là một hình thức thế chân để bảo đảm rằng người đó sẽ ra tòa và tuân thủ các điều kiện đặt ra cho họ. Một số tiểu bang ở Hoa Kỳ cho trả bail nhưng một số khác có những quy định khó khăn hơn. Tòa án cũng có thể từ chối không cho trả bail đối với một số cá nhân trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như tội phạm quá nặng, hoặc nếu tạm tha có thể nguy hại cho an ninh công cộng.

Số tiền bail có thể đóng thẳng cho toà, nếu sau người đó ra hầu toà thì số tiền này được hoàn lại.Nếu người đó không ra toà thì số tiền bail sẽ bị mất, và toà sẽ ra một lệnh truy nã để bắt lại.

Bond

Một số bị cáo hoặc gia đình của họ không có đủ tiền để trả bail. Đó là lúc họ cần đến dịch vụ bail bond. Một công ty về bail bond hứa trả số tiền bail trong trường hợp bị cáo không xuất hiện tại tòa án. Khác với tiền bail, bond không được hoàn lại và là trách nhiệm đối với bail bond company. Công ty sẽ tính tiền lời trên món tiền bail, thường là 10%. Số tiền này sẽ thuộc về công ty, dù người bị bắt có ra hầu tòa.