Có nhiều bằng cấp (degree) đại học thích hợp với các mục tiêu khác nhau, được nhiều người biết tới là: associate, bachelor, and master. Mỗi bằng cấp đó dựa trên thời gian học ở trường cũng như trình độ phức tạp của chương trình học.

Muốn theo học các chương trình đại học, học sinh phải có bằng trung học hoặc GED (General Educational Development Test, trắc nghiệm 4 lãnh vực: Lý luận toán học, lý luận văn chương, khoa học, các ngành học xã hội).

Associate’s degree có thể lấy chỉ cần hai năm học tại một đại học cộng đồng (community college), thường tập trung vào các nhu cầu giáo dục tổng quát để sau này có thể dùng hoàn tất được bachelor. Một số chương trình học có khi hướng tới nghề chuyên môn như kỹ nghệ chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật điện toán, hoặc quản trị thương mại.

Bachelor’s Degree – Có thể dùng associate để học lấy bachelor, hoặc vào thẳng chương trình này cũng được. Các chương trình học có thể về mọi lãnh vực, từ chăn nuôi, ngôn ngữ, đến thiết kế thời trang…

Chương trình học 4 năm này cung ứng nền tảng cần thiết cho đa số các công việc làm tại Hoa Kỳ. Gần 2 năm trong chương trình là học về những điều tổng quát rộng lớn bao trùm mọi môn học thường đã dạy ở bậc trung học như: toán, Anh văn, khoa học, lịch sử và ngôn ngữ. Thường thì các sinh viên phải đến trường từ 15 đến 18 giờ mỗi tuần.

Master’s Degree là bằng cấp cao hoàn tất được sau khi sinh viên đã có bachelor.

Các chương trình Master đều là những ngành có chuyên nghiệp cao tùy thuộc vào công việc mà sinh viên muốn làm sau khi ra trường. Chương trình có thể khác nhau, nhưng lâu từ một đến 4 năm tùy theo ngành học và tùy mỗi năm sinh viên lấy bao nhiêu lớp.

Cũng thường có khi các sinh viên vừa làm việc vừa theo học các lớp để có được bằng master. Một số công việc, như luật sư hoặc bác sĩ, đòi hỏi phải được huấn luyện phức tạp đến độ phải học hỏi thêm sau khi đã đậu được master.