Người ta vẫn nói phải dành dụm cho ngày mưa gió. Khi còn năng lực để làm việc, ta phải nghĩ tới lúc về hưu. Do đó mà có những chương trình tiết kiệm giúp bảo đảm cho tương lai, trong đó có quỹ 401k và 403b. Nhiều người nghĩ hai chương trình này là một hoặc là giống nhau, nhưng thực ra không phải vậy.

401k là một quỹ tiết kiệm do các công ty tư nhân lập ra cho các nhân viên để giúp họ dành dụm cho lúc về hưu. Các nhân viên có thể trích mỗi kỳ lương một số tiền (chưa trả thuế) bỏ vào quỹ này, và chủ cũng có thể đóng góp thêm theo một tỷ lệ nào đó. Số tiền này được đem đầu tư để sinh lời. Khi đến tuổi hưu, nhân viên có thể rút tiền ra tiêu dùng, rút bao nhiêu thì trả thuế bằng đó.

403b cũng là một chương trình tiết kiệm nhưng dành cho các nhân viên của các tổ chức không vụ lợi nhuận. Một phần tiền lương của họ cũng được đóng góp vào quỹ trước khi đóng thuế lợi tức.

Điểm khác biệt chính yếu giữa 401k và 403b là ở công ty hoặc tổ chức chủ quản của các quỹ đó. Quỹ 401k dành cho nhân viên các công ty, các tổ chức có lợi nhuận như hãng điện thoại, ngân hàng và rất nhiều lãnh vực khác. Quỹ 403b, mặt khác, dành cho nhân viên của các tổ chức “không lợi nhuận” như các trường công lập, các nhóm tôn giáo, bệnh viện, và các tổ chức của nhà nước.

Một điểm khác biệt khác là về chi phí điều hành. Các công ty tư nhân có quỹ 401k không được miễn trừ một số thủ tục, nên chi phí điều hành thường cao. Trong khi đó, luật pháp cho phép các các công ty có ngân sách nhỏ (không vụ lợi nhuận) được miễn trừ những quy chế điều hành quỹ 403b, do đó chi phí hành chánh thấp.