Lời Giới Thiệu: Dưới đây là 2 bài viết của 2 em đang học thêm tiếng Việt tại trường Việt ngữ Ánh Ban Mai (Atlanta, GA) với trình độ lớp 3 tiếng Việt.  Trường thường tổ chức những cuộc thi viết để cổ vũ trình độ tiếng Việt của các em theo học. Phụ huynh các nơi có thể khuyến khích con em mình trau dồi tiếng Việt; các em có thể gửi bài viết và hình ảnh về tòa soạn Trẻ theo địa chỉ: bientap@trenews.net

Cô giáo dạy mình khi nào nhận được cái gì đó thì mình phải biết cảm ơn. Con muốn nhân ngày lễ Thanksgiving để cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ con trong cuộc sống của con: Ông Bà, nội ngoại, ba, mẹ, chị, em, thầy, cô giáo và năm nay đặc biệt, cho  con xin  cảm ơn thầy Christ dạy bơi cho con tại Dynamo đã làm con thay đổi tốt hơn.

Hồi con trong lớp sáu, mỗi lần con đi bơi, con suy nghĩ con đi bơi cho mẹ và cho ba. Con bơi cho xong hay con bơi cho có thôi. Hồi trong lớp 7 tới giờ, mỗi lần con đi bơi, con bơi cho mạnh khỏe và con thích đi bơi. Tại sao tự nhiên con có một sự thay đổi nhanh như vậy? Là từ khi thầy khen con bơi giỏi, con muốn bơi hay hơn và nhanh hơn. Con rất may mắn tại vì con có thầy khuyến khích con, làm con nghĩ con có thể bơi giỏi hơn. Có một chuyện hồi con thi bơi, thầy Chris nói với con “I knew you can swim faster so give it your all” “Thầy biết con bơi nhanh hơn được thì con nên chơi hết sức mình”. Hồi con thi bơi, con bơi nhanh lắm và con bơi nhanh hơn mấy giây so với kỳ thi trước của con. Con bơi nhanh tại vì thầy khuyến khích con. Thầy làm con suy nghĩ con làm cái gì cũng được.

Có một chuyện hồi con thi bơi, con bơi không được. Thầy Chris nói, “Next time in practice we will work on this so you can get better” “ Mai mốt mình sẽ tập cái này cho con hay hơn” Rồi ngày sau con muốn đi tập bơi cho con hay hơn. Hôm qua con thi bơi, con  lại bơi nhanh hơn mấy người mười lăm tuổi mà con thì trong đội mười bốn tuổi thôi. Con đã làm cho ba mẹ vui lắm tại vì con bơi quá hay.

Con muốn cảm ơn thầy Chirst trước và cuối cùng là cảm ơn gia đình con. Con cảm ơn thầy Chris đã khuyến khích con, làm cho con làm được tất cả, bơi giỏi, mạnh khỏe, thích bơi và hơn hết là làm cho gia đình của con rất là vui. Con xin chúc thầy được vui vẻ, mạnh khỏe và may mắn.

Con muốn cảm ơn ba chở con đi bơi, con muốn cảm ơn mẹ đã làm cho con bơi nhanh hơn và cảm ơn chị Vy chọc con làm con muốn bơi nhanh hơn. Cuối cùng Ông Bà nội của con, khen con “cháu tui hay quá, hay quá”

Khang Võ – Lớp 3 C

 Trường Việt Ngữ Ánh Ban Mai – Atlanta, Ga.