CHINA- Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh vào ngày 4/11 phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc là ông Uông Văn Bân lên án bản tường trình của Ngũ Giác Đài là -đầy thành kiến, khi ước tính ​​sự gia tăng kho vũ khí mang đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc trong thập niên tới.

Trong bản tường trình thường niên trước Quốc Hội về Quân Đội Trung Quốc, Ngũ Giác Đài ước tính: Chính phủ Bắc Kinh có thể có 700 đầu đạn vào năm 2027; và có thể 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Bản tường trình ghi nhận thêm rằng Trung Quốc bắt đầu xây dựng ít nhất ba hầm chứa hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa.

Trung Quốc cho biết kho vũ khí của họ còn kém Hoa Kỳ và Nước Nga. Họ sẵn sàng đối thoại nhưng chỉ khi Washington giảm kho vũ khí nguyên tử xuống mức của Trung Quốc.

Hoa Kỳ có một kho dự trữ 3.750 đầu đạn nguyên tử, trong đó có1.389 đầu đạn đã được sử dụng tính đến ngày 1/9.

Đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc. Ảnh: npr.org