CHINA- Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết trong ngày 18/6 rằng: Trung Quốc phản đối việc bỏ phiếu của FCC-Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ, để thúc đẩy kế hoạch cấm phê duyệt thiết bị trong mạng lưới viễn thông của Hoa Kỳ, từ các công ty Trung Quốc bao gồm Công Ty Huawei và Công Ty ZTE.

Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ bỏ phiếu đồng thuận trong ngày 17/6, húc đẩy kế hoạch cấm phê duyệt thiết bị trong mạng lưới viễn thông của Hoa Kỳ từ các công ty Trung Quốc,  bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cho biết: “Hoa Kỳ, không có bất kỳ bằng chứng nào để sử dụng điều gọi là lý do an ninh quốc gia, và lạm dụng quyền lực nhà nước để kiểm soát và gây áp lực với các công ty Trung Quốc.”

Theo những quy định được đề nghị đã giành được sự chấp thuận ban đầu, Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ cũng có thể thu hồi giấy phép thiết bị, trước đây đã cấp cho các công ty Trung Quốc. Các công ty bị ảnh hưởng bao gồm Huawei và ZTE  được chỉ định trước đó. Ngoài ra còn có các côgn ty khách như Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology,  và Zhejiang Dahua Technology.

Logo của Công Ty Huawei. Ảnh: cfr.org