Số tiền trúng giải Mega Millions jackpot $1.3 tỉ đô la đến nay vẫn chưa ai đến nhận. Đây là giải thưởng lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ.

Vé trúng thưởng được bán ra tại một trạm xăng Speedway ở Des Plaines, tiểu bang Illinois. Người trúng có 2 tháng để chọn cách nhận tiền một lần (lump sum) hay chia nhỏ làm nhiều lần. Sau 1 năm, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị. Giải thưởng sẽ sung vào công quỹ. (nguồn state.com)