DENVER – Tháng Chín năm ngoái Thành Phố Denver bắt đầu chương trình thí điểm cung cấp miễn phí cho dân chúng thuốc Naloxone, loại thuốc có khả năng đảo ngược tác dụng của việc uốc thuốc quá liều, cũng như que thử Fentanyl. Nha Y Tế Công Cộng-Môi Trường Denver nói rằng, họ nhận được hàng trăm hồ sơ từ  Tháng Chín năm ngoái đến giữa Tháng Hai năm nay.

Chương trình được đưa ra trong thời điểm có 05 người chết vì uống quá liều Fentanyl, tại Thành Phố Commerce. Hiện nay nhu cầu được nhận thuốc chống quá liều và que thử Fetanyl miễn phí gia tăng.

Ông Marion Rorke, điều phối viên về Nguồn Sử Dụng Chất Gây Nghiện thuộc Nha Y Tế Công Cộng-Môi Trường Denver, cho biết: Trong vòng hai tuần họ nhận được khoảng 3.000 hồ sơ. Ông rất ngạc nhiên nhưng thật sự vui mừng vì sự nhận thức của dân chúng đối với vấn đề này. Họ sẵn sàng nhận những nguồn lực này để giúp bản thân, hoặc những người trong cộng đồng của họ ngăn ngừa uống thuốc quá liều gây tử vong, kể cả những loại thuốc quá liều không gây tử vong.

Dân chúng có thể quyết định nhận thuốc Naloxone, que thử hoặc  yêu cầu được nhận cả hai. Nguồn lực này là một trong số nhiều tài nguyên của Thành Phố Denver, nhằm chống lại số người chết vì dùng thuốc quá liều.

Tại Denver số lượng người dùng quá liều fentanyl cao hơn những nơi khác. Văn phòng điều tra viên ở Denver cho biết, gần một nửa số trường hợp tử vong liên quan đến ma túy vào năm 2021; liên quan đến fentanyl tăng lên gần 25% , kể từ năm 2019.

Que thử Fetanyl. Ảnh: dancesafe.org