Sau vụ FBI khám xét nhà TT Trump tại Mar-a-Lago hôm 8/8/2022, sơ bộ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia (The National Archives) cho biết đã tìm thấy hơn 700 trang tài liệu tuyệt mật – bao gồm “tài liệu về chương trình truy cập đặc biệt”, trong 15 hộp được thu hồi. Phần ông Trump tiếp tục kháng cáo và cho biết đó là những tài liệu đã giải mật. Vụ việc đang còn tiếp tục.

Nhân viên FBI bên ngoài tư dinh cựu TT Trump (nguồn ảnh Reuters)