SPACE STATION – U.S.A – Hỏa Tiễn Crew Dragon của Công Ty SpaceX đã đưa hai phi hành gia của NASA là Bob Behnken và Doug Hurley đến Trạm Không Gian Quốc Tế trong ngày 31/5/2020, đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ đưa phi hành đoàn lên vũ trụ ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, kể từ năm 2011.

Trước đó 19 giờ vụ phóng phi thuyền tại Florida của Công Ty SpaceX thuộc quyền sở hữu của nhà tỷ phúElon Musk, đã đánh dấu lần đầu tiên các phương tiện vũ trụ phát triển thương mại – được sở hữu và điều hành của một thực thể tư nhân chứ không phải NASA – đã đưa người Mỹ vào quỹ đạo.

Hỏa tiễn SpaceX Falcon 9 cất cánh từ Trung Tâm Vũ Tru Kennedy vào lúc 3 giờ 22 đêm tính theo Giờ Miền Đông, bắt đầu cuộc hành trình lên Trạm Không Gian Quốc Tế.

Ngay trước khi cất cánh, phi hành gia Hurley nói: “SpaceX, chúng ta sẽ bắt đầu. Hãy thắp sáng ngọn nến này,” lập lại lời nói nổi tiếng của phi hành gia Alan Shepard, người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 1961

Hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley, ngồi bên phải , trongphi hành đoàn trên Trạm Không Gian Vũ Trụ. Ảnh: phys.org