FRANCE/ FLORIDA, U.S.A – Chính phủ Pháp trao tặng Huân Chương Hiệp Sĩ của Quân Đoàn Danh Dự, cho ông Earl Mills, cựu quân nhân thuộc binh chủng Nhảy Dù Hoa Kỳ, và cũng là cư dân của Tiểu Bang Florida, người tham gia cuộc chiến trong Ngày D-Day.

Đây là huân chương cao quý nhất dành cho các thành tích quân sự và dân sự của Nước Pháp.

Ông François Kloc, vị lãnh sự danh dự của Pháp tại Thành Phố Jacksonville, thay mặt chính phủ Pháp, đến trang trại của gia đình ông Earl Mills thuộc Quận Suwannee, để cảm ơn sự cống hiến của ông khi nhảy dù xuống Normandy, một phần trong chiến dịch của làn sóng quân đội Đồng Minh, quyết tâm giải phóng đất nước và phần còn lại của Châu Âu thoát khỏi mối đe dọa của Chế Độ Đức Quốc Xã.

Ông Earl Mills vừa tròn 100 tuổi vào mùa xuân năm ngoái, ngồi bên ngoài ngôi nhà của tổ tiên, nhìn ra cánh đồng xanh tươi phía sau, khi nhận huân chương. Đây là huân chương do Hoàng Đế Napoleon Bonaparte ban hành vào năm 1802, nhằm tôn vinh những đóng góp phi thường đối với Nước Pháp.

Các cựu chiến binh  Hoa Kỳ liều mạng chiến đấu tại Pháp trong Thế Chiến Thứ Hai, đều hội đủ điều kiện ghi danh, để được phong tặng là Hiệp Sĩ thuộc Quân Đoàn Danh Dự.

Ông François Kloc cũng nói rằng: Huân chương cao quý trao tặng ông Mills, cho thấy Nước Pháp không bao giờ quên ân tình của những chiến binh như ông Mills, người lính nhảy dù Hoa Kỳ đã chiến đấu trong cuộc xâm lược D-Day và trong Cuộc Chiến Bulge. Vinh danh ông Earl Mills cũng cho thấy mối quan hệ bền vững giữa Nước Pháp và Hoa Kỳ.

 

Huân Chương Hiệp Sĩ của Pháp. Ảnh: metmusium.org