Dự luật kích thích kinh tế $2.2 tỷ được quốc hội thông qua và Tổng thống Trump ký thành luật vào ngày 27 Tháng 3, là gói cứu trợ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tên gọi chính thức của gói cứu trợ này là CARES Act, và một phần trong số tiền cứu trợ trên sẽ được gửi trực tiếp tới nhiều triệu gia đình người Mỹ hiện đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong mấy tuần qua, có khá nhiều bản tin có vẻ mâu thuẫn nhau nói về việc khi nào thì người dân Mỹ sẽ nhận được chi phiếu trong gói cứu trợ này. Tuy nhiên, có điều này chúng ta có thể tin được là chi phiếu sẽ được gửi ra trong những ngày sắp tới.

Theo Lisa Greene-Lewis, chuyên viên kế toán của Turbo Tax, đúng như lịch trình thì đợt chi phiếu đầu tiên sẽ được gửi ra trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 13 Tháng 4. Chính phủ đặt ưu tiên gửi chi phiếu trong những tuần lễ đầu tới những gia đình có thu nhập thấp và những người đang nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Chi phiếu điện tử được gửi thẳng vào trương mục ngân hàng của người nhận là cách nhanh nhất để nhận được tiền cứu trợ. Sau đó, sở thuế IRS sẽ giải quyết đến loại chi phiếu in giấy để gửi tới địa chỉ của người nhận, sớm nhất là ngày 24 Tháng 4.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 9 tháng 5 năm 2024

Ai hội đủ điều kiện?

Theo sở thuế IRS, có khoảng 80% người Mỹ hội đủ điều kiện để nhận tiền cứu trợ. Hầu hết những người trưởng thành sống ở Mỹ và có số an sinh xã hội (SSN) sẽ được nhận tiền cứu trợ miễn là họ không khai là người phụ thuộc (dependents) trong đơn khai thuế bởi một ai khác.

Số tiền cứu trợ là bao nhiêu?

Tiền cứu trợ được nhận có thể lên tới $1,200 cho một người lớn, $2,400 cho hai vợ chồng nếu khai thuế chung và $500 cho mỗi người con phụ thuộc từ 17 tuổi trở xuống.

Số tiền cứu trợ được ấn định sẽ dựa trên đơn khai thuế năm 2019, hoặc đơn khai thuế 2018 với những ai chưa khai thuế cho năm 2019.

Những cá nhân có thu nhập $75,000 hoặc thấp hơn và gia đình có thu nhập $150,000 hoặc thấp hơn sẽ được nhận tối đa tiền cứu trợ. Tuy nhiên, số tiền cứu trợ sẽ bị giảm trừ dần đối với những cá nhân hay gia đình có thu nhập cao hơn so với những con số nêu trên.

Với những ai không có hồ sơ thuế

Những gia đình nghèo nhận trợ cấp an sinh xã hội mặc dù không khai thuế vẫn hội đủ điều kiện để nhận tiền cứu trợ miễn là họ có nhận được tờ đơn SSA-1099 thì sở thuế IRS sẽ biết địa chỉ nơi họ cư trú và gửi chi phiếu tới.

Xem thêm:   Bức Tường

Ngoài ra, theo Turbo Tax, hiện có khoảng 10 triệu người Mỹ không cần phải khai thuế và vì vậy họ không có tên trong hồ sơ thuế của IRS. Tuy nhiên, những người này vẫn có thể vào ghi danh tại địa chỉ của sở thuế IRS để được nhận chi phiếu cứu trợ.

https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment