PENTAGON, U.S.A – Khoảng 5.400 quân nhân Hoa Kỳ ở Phi Trường Kabul, một con số mà Tổng Thống Joe Biden cho biết sẽ không còn bất cứ ai vào cuối tháng, nhưng cũng tùy thuộc vào sự hợp tác của Taliban.

Theo lời ông John Kirby: Máy bay trực thăng quân sự được sử dụng để giúp những người Mỹ gần Kabul di tản, nhưng các hoạt động như vậy tập trung vào khu vực ở trong và chung quanh Kabul. Ngoài các công dân Mỹ, cả người Afghanistan và người dân từ các quốc gia khác như Canada và Đức đang gặp nguy hiểm đã được di tản trong 11 ngày qua.

Ngũ Giác Đài cho biết: Quân Đội Hoa Kỳ tiếp tục di tản người dân ra khỏi Phi Trường Kabul cho đến hạn chót là ngày 31/ 8 nếu cần. Nhưng Quân Đội sẽ không  tiếp tục giữ vai trò này sau thời hạn rút quân.

Trao đổi với các ký giả trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là ông John Kirby nói rằng: “Nếu người Mỹ vẫn ở đó và cần giúp đỡ để về nước, chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì chúng ta làm hàng ngày trên toàn thế giới, và chúng tôi cũng sẽ xem có thể làm gì để giúp họ. Hiện nay tôi không thể nói trước được bất cứ điều gì”

Quân đội Hoa Kỳ tại Kabul. Ảnh: orfonline.org