Đức Giáo Hoàng Francis đánh dấu Ngày Thế Giới Của Người Nghèo bằng bữa ăn trưa chung trong một hội trường ở Tòa Thánh Vatican, sau thánh lễ Chủ Nhật Ngày 17 Tháng Mười Một. Khoảng 1.500 người nghèo, cả những người nhập cư, và một nhóm tình nguyện viên cùng tham dự sự kiện này, tại Vương Cung Thánh Đường Saint Peter ở Basilica.

Đức Giáo Hoàng cảm ơn tất cả những người đã chuẩn bị bữa ăn trưa cho cộng đồng, cầu xin Thiên Chúa ban phước cho tất cả mọi người và gia đình của họ.  Năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francis thành lập Ngày Thế Giới Của Người Nghèo hàng năm thuộc Giáo Hội Công Giáo La Mã, để thu hút sự chú ý của 1,2 tỷ người Công Giáo trên thế giới, đối với những người cần đến sự giúp đỡ nhất.

Ngài nhấn mạnh đến sự thiếu quan tâm về khoảng cách thu nhập ngày càng gia tăng, giữa những người có và không có, và sự thờ ơ của xã hội đối với người nghèo. Ngày Thế Giới Của Người Nghèo cũng đánh dấu sự kết thúc Năm Thánh Bất Thường.

 

Ngày ThếGiới của Người Nghèo. Ảnh: Tòa Thánh Vatican