U.S.A / CANADA – Sau cuộc họp song phương với Thủ Tướng Justine Trudeau vào ngày 23/02, Tổng Thống Joe Biden cho biết: Hoa Kỳ và Canada sẽ bắt đầu một hội đồng bộ trưởng cấp cao, có tham vọng về khí hậu và điều chỉnh các chính sách cũng như mục tiêu của hai quốc gia, để đạt được mức phát khí thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong lúc hội đàm Tổng Thống  Biden và Thủ Tướng Trudeau đã tìm cách đảo ngược thời đại của cựu Tổng Thống Donald Trump, nhấn mạnh đến mối quan hệ sâu sắc của các quốc gia, cam kết hợp tác về Covid-19 và  biến đổi khí hậu trong lần hội đàm song phương đầu tiên của họ.

Tổng Thống Biden nói rằng: Chương trình  nghị sự “mạnh mẽ” của hai nhà lãnh đạo sẽ giải quyết đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, biến đổi khí hậu, chương trình người tỵ nạn và di cư, cũng như cùng đấu tranh cho các giá trị dân chủ trên toàn cầu và tăng cường nền dân chủ trong nước.

Thủ Tướng Trudeau hoan nghênh chính phủ Biden, đặc biệt là sự chú ý mới của họ đối với vấn đề biến đổi khí hậu, trái ngược với Cựu Tổng Thống Donald Trump.

Tổng Thống Joe Biden và Thủ Tướng Justin Trudeau trong cuộc họp trực tuyến.  Ảnh: nwpb.org