ENGLAND- Nghiên cứu -COV-Boost- được các quan chức Anh Quốc trích dẫn, khi họ nói về vaccine Pfizer và vaccine Moderna, được ưu tiên sử dụng trong chiến dịch gia tăng sức đề khách chống Covid-19 tại quốc gia này. Nhưng dữ liệu về nghiên cứu bây giờ mới được công bố rộng rãi.

Bản nghiên cứu cho thấy: Sáu trong số bảy mũi tiêm chủng bổ sung ghi nhận khả năng miễn dịch được gia tăng, sau khi tiêm chủng bằng vaccine của Pfizer-BioNTech.

Trong khi cả bảy mũi tiêm chủng bổ sung đều gia tăng khả năng miễn dịch, khi được tiêm chủng sau hai liều vaccine của AstraZeneca. ***

Bản nghiên cứu được công bố ngày 2/12 ghi rằng: Tiêm chủng một liều vaccine đầy đủ; hay chỉ tiêm chủng một mũi vaccine của Pfizer hoặc của Moderna cũng đã gia tăng sức đề kháng mạnh mẽ, cho bất cứ ai trước đó đã tiêm chủng Pfizer hay là AstraZeneca.

Khi AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson và Curevac được sử dụng làm mũi tiêm chủng gia tăng, chúng đã làm tăng mức độ kháng thể cho một trong hai loại vaccine ban đầu, mặc dù ở một mức độ nhỏ hơn. Trong khi đó vaccine Valneva tăng cường kháng thể ở những người ban đầu được tiêm chủng vaccine AstraZeneca; nhưng nó không tạo ra sức kháng thể mạnh hơn cho Pfizer.

Hình ảnh của vaccine Covid-19. Ảnh: science.org