MICHIGAN, U.S.A- Hội Đồng Vận Động Bầu Cử Tiểu Bang  Michigan trong ngày 23/11, đã bỏ phiếu chứng thực kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ Ngày 03 Tháng Mười Một, khẳng định ứng cử viên tổng thống Dân Chủ Joe Biden đã giành  chiến thắng tại Michigan.

Hội đồng quản trị đồng thuận kiến ​​nghị này, trong cuộc họp được phát sóng trên khung trời ảo.

Ông Biden dẫn đầu tại Tiểu BangMichigan với hơn 150.000 phiếu bầu, tương đương gần 3% điểm; hội đồng quản trị bầu cử được yêu cầu xác nhận số phiếu.

Ông Norman Shinkle, một trong số hai thành viên Đảng Cộng Hòa thuộc hội đồng có bốn thành viên tại Michigan, ủng hộ việc đình hoãn chứng nhận kết quả, vì theo nhận định của ông những bất thường về mặt kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến vài trăm phiếu bầu tại một quận. Ông đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu chứng nhận kết quả.

Trong khi đó ông Aaron Van Langevelde, thành viên Đảng Cộng Hòa còn lại trong hội đồng quản trị, nhiều lần lập lại rằng: Ông không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào theo điều luật, để hội đồng quản trị phải có một lựa chọn khác, ngoài việc chứng nhận kết quả được đệ trình lên. Ông đã bỏ phiếu với tỷ số 3-0, chứng thực chiến thắng của ông Biden tại Tiểu Bang Michigna.

Ứng cử viên tổng thống Dân Chủ đắc cử Joe Biden. Ảnh: whyy.org