TEXAS, U.S.A – Luật sư Paul Davis có trụ sở tại Texas là một trong số những người bị mất công việc, sau khi ông tham gia vào cuộc bạo loạn ngày 06/01 tại Điện Capitol.

Công Ty Bảo Hiểm Goosehead ở Westlake, Texas, thông báo: Ông Paul Davis, phó tổng cố vấn, không còn làm việc cho Goosehead.

Ông Mark Jones, Giám Đốc Điều Hành đồng thời cũng là nhà đồng sáng lập Công Ty Goosehead, đã xác nhận việc sa thải này trong một email gửi cho nhân viên vào ngày 07/01, nội dung viết rằng: Công ty không biết về việc ông Davis tham dự vào  “cuộc biểu tình bạo lực.”

Trong lá thư thông báo Giám đốc Marke Jones viết rằng: ” Mặc dù chúng tôi ủng hộ quyền bỏ phiếu và thể hiện bản thân về mặt chính trị của nhân viên, nhưng chúng tôi không dung thứ cho các hành vi bạo lực hoặc bất hợp pháp.”

“Hành động của một cựu nhân viên này không phản ánh văn hóa hoặc giá trị của công ty;  chúng tôi rất thất vọng về hành vi của ông. Rất may mắn công ty trân trọng các quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận, nhưng các quyền đó không thể mở rộng thành bạo lực dưới mọi hình thức..”

Những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump xông vào Tòa Nhà Quốc Hội ngày 06/01. Ảnh: npr.org